👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAGET - med Hjärtrud

Skapad 2020-09-04 09:28 i Sjödalen Dibber Sverige AB
Förskola
Under Ht 2020 kommer vi arbeta med temat : Jaget. Hur ser jag ut? Hur ser du ut? Vad är våra likheter? Och vad är våra olikheter?

Innehåll

 


 Vi har en barngrupp med 1-3 åringar. Det vi ser är att barnen upptäcker nya kunskaper hela tiden om dig själv och sin omgivning.

Vi vill att barnen ska få lära sig att alla är lika mycket värda oavsett om vi ser olika ut. 

Att barnen ska få fortsatt stöd för sitt jag och sin identitetsutveckling. 

Som det står i barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 

 

 

 

 

Beskrivning

 

• Vi kommer arbeta med barnens självkänsla och trygghet.

•  Vi ska titta på oss själva och se om vi ser några likheter eller olikheter, oavsett vilket land vi härstammar ifrån, så är vi alla lika mycket värda. 

• Vi ska lära barnen regler och rutiner inom normer och värden. 

• Arbeta med hur man är en bra kompis,  utifrån det bilda en trygg och harmonisk grupp där alla barnen stöttar varandra. Tanken samt syftet med det är att barnen först ska bli trygga så att de kan utvecklas vidare och lära sig nya saker i livet.

• Vi kommer arbeta med dom 10 små kompisböckerna.

• Öva oss genom olika regellekar, samarbetslekar/ övningar.

• Vi kommer bjuda in Hjärtrud som är en av dom sju lärvännerna i våra samlingar där vi övar på namnsånger, pratar om Barnkonventionen. Pratar om att ta hänsyn till andra. Prata om känslor. 

• Våran tanke med detta är att barnen ska få känna sig trygga i barngruppen samt med oss pedagoger. Barnen ska känna att de våga förmedla sitt budskap till oss samt våga visa känslor. 

• Vi kommer göra en språk/Känslor påse där just jaget kommer in.

 

 

 

  

 

Dokumentation

 

• Vi vill ta tillvara på vardagens möten med barnen och varandra, och då ha fokus på Jaget. Vi vill både uppmuntra och utmana barnen i dess lärande barnen befinner sig i.


• Vi dokumenterar på väggarna inne på Ejdern, på Unikum; i barnens lärlogg och på Ejderns lärlogg. 

• Som dokumentationsverktyg kommer vi att använda oss av foton, bilder och texter. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring våran dokumentation tillsammans med barnen. Samt använda dokumentationen i våran planering samt utvärdering.

• Vi delar upp barnen i mindre grupper. 

• När vi jobbar med kompis böckerna, så kommer vi använda oss av Igelkott och Kanin.

 

 

 

 Reflektion/ Analys


• Vi kommer att reflektera och analysera dels under arbetets gång samt när temat avslutas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18