Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick o Snack - Vännerna i Kungaskogen - Bullerbyns fsk orange

Skapad 2020-09-04 10:47 i Bullerbyns fsk Sandviken
Pedagogisk planering "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja".
Förskola
Vi kommer under läsåret att arbeta med temat känslor och med hjälp av boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis samt olikheter och likheter mellan individer. Bokens rollfigurer är en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om hur man är en bra kompis, om att värna om skogen och naturen samt ger oss kunskap om olika djur. Sist men inte minst får barnen komma i kontakt med "Den gyllene regeln" som lyder: " Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig".

Innehåll

Syfte

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, vårt samspel samt konflikthantering.

Vi vill även fokusera på språket då vi ser språket som en grund för kommunikation. 

"Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja år dem på vår gård eller skapa något.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Temat kommer startas upp med boksamtal kring boken om Snick och Snack. Barnen kommer att lära känna sagans olika karaktärer under läsårets gång. Vi läser sagan, tittar på bilderna, samtalar om sagan och lär oss sångerna.

Barnen får ett eget häfte om ” Vännerna i kungaskogen” som kan innehålla färgläggningsbilder och uppgifter kopplade till ämnena matematik, språk samt läsning utifrån barnens intresse och mognad.

I boken presenteras de fem huvudkaraktärer som vi  kommer att forma vårt arbete efter. Vårt värdegrundsarbetet fokuserar på vänskap och känslor  - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen.

 

-Ekorren Snick tycker om matematik. 


- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. 


-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga.


-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. 


-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske genom bild, video, reflektionsarbete mm.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: