👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och Norden år 4

Skapad 2020-09-04 11:08 i Ekenässkolan Stenungsund
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om Sverige och Norden, en del av världen . Vi ska lära oss hur det ser ut i olika delar av Sverige och Norden, viktiga begrepp, vad naturresurser är och vad det kan användas till och var människor bor och lever. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad.

Innehåll

Syfte

Mål för eleven

 • använda viktiga ord och begrepp
 • läsa en karta och veta hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala
 • förklara vad naturlandskap är och förstå hur naturen förändras över lång tid
 • förstå vad klimat är och förklara vilka olika årstider vi har i Sverige
 • placera ut Sveriges landskap, orter, berg och vatten samt huvuddragen för övriga Norden
 • förklara vad naturresurser är och vad de kan användas till
 •  

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Göra gemensamma och individuella kartövningar.
 • Träna namngeografi med hjälp av spel, pussel, kartor.
 • Lyssna på och läsa olika texter om landskapen till exempel faktatexter.
 • Titta på undervisningsfilmer om Sverige.
 • Delta i diskussioner om likheter och skillnader mellan olika landskap.
 • Skriva faktatexter

Så här visar du att du nått målen

 • Visa att du kan slå upp en geografisk plats med hjälp av kartbok samt redogöra för färger och de vanligaste karttecknen.
 • Visa att du känner Sveriges namngeografi, t ex landsdelarna, landskapen, några sjöar, berg och städer.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • jämföra var och hur människor lever i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6