Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap IM20 Tema Individ

Skapad 2020-09-04 11:10 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska Samhällskunskap
Tema individ kommer att behandla det som ligger dig närmast i samhället. Ingen annan i ditt liv är så viktig som du själv. Ingen annan känner dig själv så väl som du. Men varför är du den du är och vilka uttryck tar det? Våra förutsättningar ser väldigt olika ut men i grunden är vi alla individer som ska samverka för att samhället ska fungera.

Innehåll

 

Vi kommer att prata om vad som påverkar oss och hur ser våra förutsättningar ut.

Det är du som bestämmer över ditt liv och dina val ska vara grundade i din önskan om hur du vill ha det. Samtidigt lever du tillsammans med andra människor som du måste kunna förhålla dig till. Vilka rättigheter och skyldigheter har du?

I detta arbetsområde ska vi fokusera på dig och din plats i samhället

 

De förmågor du ska utveckla under arbetet är att

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

- söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden.

Uppgifter

 • Lektion 3 Skoluniform. Bör vi införa det på Sveriges skolor?

 • Stadsvandring i din stad

 • Lektion 1 Jag och mina personuppgifter

 • Lektion 2 på området tema individ Digilär

 • Lektion 4. Mänskliga rättigheter

 • Skoluniform? Ja eller nej?

 • Billy Elliot

 • Lektion 5 Sveriges befolkning

 • Lektion 4- Digilär

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sv Sh
Tema Individ samhällskunskap

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Reflektion
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar •Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Analys
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Diskutera / Ta ställning
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor. Eleven använder enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleven beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Källkritiskt granska
• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor. Källorna används på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor. Källorna används på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor. Källorna används på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: