Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker med Babblarna

Skapad 2020-09-04 12:14 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet Upptäcktsresan på Ellös Förskola för att barnen på ett lustfyllt sätt skall få upptäcka och lära tillsammans. Vi kommer att upptäcka tillsammans med Babblarna.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

VI har just nu en barngrupp som består av 16 st 1-2 åringar. Många av barnen är nyinskolade och vi behöver just nu arbeta med att få alla barn att känna sig trygga på förskolan. Därför ser vi att Babblarna kan vara ett bra verktyg för att skapa trygghet och gemenskap tillsammans med barngruppen. Babblarna kommer att vara med och upptäcka och utforska i vårt tema. 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Målkriterier
Utveckling pågår när vi ser att barnen bryr sig om varandra och hjälper varandra i leken. Vi vill att alla barnen ska lära sig att vara en bra kompis.


Målet når vi genom att..
 

 • Vägleda barnen genom att vara närvarande pedagoger
 • Hjälpa barnen i deras kommunikation
 • Hjälpa barnen sätta ord på sina känslor
 • Erbjuda aktiviteter som stimulerar samspel i leken

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visa intresse och nyfikenhet för matematik, teknik, kommunikation och samspel i leken 


Målet når vi genom att

 • Vi lär oss och använder oss av tecken som stöd
 • Barnen visar intresse och är delaktiga i våra aktiviteter
 • Barnen ges möjlighet att utforska olika matematiska begrepp tex antal, ordning, lägesord
 • Vi skapar med olika material och tekniker

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visa med ljud, tecken, kroppsspråk och ord vad de vill göra och om det är något de vill ha och därmed påverka hur deras dag på förskolan ser ut.


Målet når vi genom att

 • göra barnen mer delaktiga genom att vi tar tillvara på deras tankar och intressen

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: