Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doddo

Skapad 2020-09-04 12:38 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Doddo älskar att höra sin röst, men är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Snäll och lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Brusar aldrig upp.

Innehåll

Vad

Vi på Gullvivan ska arbeta med hjälp av babblaren Doddo. Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner.
Hur vi är och agerar mot varandra har stor betydelse för hur vi fungerar och det är särskilt tydligt i förskolan. Därför ska vi fokusera på att utveckla samspelet i gruppen. Vi ska på olika sätt - genom samtal, planerade aktiviteter, övningar och lekar - lära oss mer om hur man är en bra kompis. Vill vi tydliggöra för barnen vad en god kamrat är och hur man är en god kamrat. Att visa respekt. Hur man kan samarbeta och har rolig tillsammans.

 

Vem/Vilka

Doddo, Barnen och pedagogerna på Gullvivan 

Hur

Vi kommer att prata med barnen med hjälp av Doddo hur man är en bra kompis, läsa böcker om hur man är en bra vän och prata om känslor. och ständigt ha samtal om hur man är en bra kompis. Lära barnen att använda ordet stopp. Genom att tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag.

Mål.

Vårt arbete med Doddo syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vi ska även arbeta utifrån läroplanens mål, se bifogade läroplansmål i planeringen.

Var

Inne, ute.

När

Vid temasamling och olika projekt i verksamheten. samt vid vardagliga situationer.

Varför

Vi vill arbeta med Doddo för att bli bättre kompisar till varandra och skapa samspel i gruppen så att alla barnen känner sig trygga och visar respekt för varandra. 

Dokumentation

Dokumentationen kommer ske på olika sätt. Genom bilder, skrift och utskick med text och bilder, utskicken i veckoutskick.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: