Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-09-04 14:33 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Naturens möjligheter och omöjligheter.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Detta projekt har startat utifrån barnens intresse, samt ett redan påbörjat arbete med barngruppen där vi ser att barnen vill driva projektet vidare. 

Vi vill öka barnens kunskaper kring den natur som vi har runt omkring oss, samt betydelsen om att vara rädd om naturen och de djuren som bor i den. 

Många barn undrar varför det inte finns elefanter, lejon eller giraffer i skogen som vi besöker och därav vill vi även tillsammans med barnen få kunskap kring vilka miljöer de olika djuren bor i. 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Intresset hos vår barngrupp observerade vi under våra promenader tillsammans med barnen. Där går barnen i led och tittar runt omkring sig, ibland stannar de mitt i vägen för att plockar upp naturmaterial som de tycker är intressant och som de vill ha med sig tillbaka till förskolan.

Ett exempel på uppdrag där barnen tillsammans plockade pinnar och grenar som vi tog till förskolan och ska skapa träd utav. Barnen samarbetade och hjälpte varandra när de skulle plocka upp de största pinnarna.  

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Tillsammans med barnen för vi dialog och bekräftar saker de säger, de frågor och formulerar sig på olika sätt för att förklara vad de ser i skogen och vad de vill ta med sig för material tillbaka till förskolan.

Vi kommer läsa böcker som är kopplade till de tema som vi har valt tillsammans med barnen. Vi kommer även förbereda begrepp som vi använder oss utav under undervisningen som vi har tillsammans med barnen.

Vi kommer även erbjuda barnen sagor dagligen, en del som vi tar med oss ut till skogen och berättar i teaterform och ibland kommer skogen på besök i teaterform  som heter "Gunilla".Gunilla är en figur som kommer på besök och berättar sagan om den försvunna vanten och vilka djur är det som gömmer sig där? Hon kommer presentera olika naturmaterial och prata om skogen utifrån olika begrepp som exempelvis "hur känns mossan?".

 Vi har även anmält oss för att gå på "bibliotek" i Liljeholms kajen där man har möjlighet att låna böcker, sagopåsar till förskolan. 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska ha möjlighet att upptäcka skogen i olika former och årstider, se vilka djur som bor där. Hur bor djuren? vilka material får och kan man ta med sig tillbaka till förskolan? 

Vi vill utöka deras ordförråd kopplat till skogens olika begrepp som man kan använda sig utav. Vi vill även att barnen ska tänka på hållbar utveckling och uppmärksamma hur viktigt det är att vara rädd om sin skog och den natur som vi har runt omkring oss.

Barnen ska få möjlighet att upptäcka skogen i olika delar, alla skogar ser inte likadana ut och vad är det som skiljer dem åt? Barnens ska få upptäcka lek, skapande, leka fantasilekar och tillsammans bygga en trädkoja utav alla pinnar som vi samlar på tillsammans. Eftersom detta projekt är kopplat till hållbar utveckling så vill vi att barnen har erfarenhet utav att kunna bedöma vad för material men kan återanvända och ta med sig till förskolan samt vilka material som är viktiga att ha i naturen för att inte förstöra skogen. 

Möjligheten med att återanvända material och kunna skapa med det i ateljen är sådant som vi vill att barnen ska kunna upptäcka och reflektera över. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

 

1. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

2. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer gå iväg till skogen två gånger i veckan, resten av dagarna kommer erbjudas i förskolans verksamhet där vi arbetar med de material som vi har samlat in under veckan.

De dagar vi är på förskolan är projektdagar planerade i form utav en undervisning som vi kopplar till utflykterna vi har haft under veckan eller andra material som vi ska pressentera från naturen. 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi behöver få in mer naturmaterial från skogen i vår innemiljö som vi kan introducera för vår barngrupp. Vi kommer även presentera olika djur som kan befinna sig i de skogar som vi besöker under våra utflykter. 

Böcker om naturen och djuren som finns omkring oss, inne på avdelningen har vi en skogshörna med ett tält och riktiga stockar och stubbar, grenar och träd som vi har målat. Tillsammans med barnen har vi skapat en skogsmiljö för våra djur som har, men detta kommer vi fortsätta jobba med för att skogens miljön förändras ständigt beroende på vad det är för årstid. 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Svamp, björk, sten, berg, mossa, groddamm, ekorre, fågelbo, maskar, jord, rötter, pinnar, grenar, blad, löv och allt annat som man kan relatera till skogen. 

Kronhjort, grodor, hackspätt, ormvråk, rådjur, älg, vildsvin, igelkott och fjäril, dessa är några exempel på de djur som vi kommer ta upp med barnen. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger kommer delta i detta projekt. Om en del barn inte vill vara med på vissa aktiviteter så tvingas de inte till det. 

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet kommer dokumenteras utifrån lärlogg på graniten som är gemensam men även individuella lärloggar som kommer läggas upp för varje barn ungefär en gång i månaden. 

Barnens egna skapande kommer finnas i deras närmiljö och sättas upp på väggar och i deras lekmiljö. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Projektet kommer dokumenteras med  lärlogg på graniten som är gemensam men även individuella lärloggar som kommer läggas upp för varje barn ungefär en gång i månaden. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Barnen ska få samla på löv utefter de instruktioner som de får, exempelvis samla in endast röda eller gula. Med dessa löv kommer barnen sedan göra målningar eller träd utav. Man kan även måla kottar. 

Vi kommer även projektera in olika sorters skogar som barnen får leka i och jämföra miljön som de befinner sig i. Exempelvis "Hur kändes den tropiska skogen?" 

Att skapa och leka med naturmaterial i sin innemiljö. Samlingarna kommer vara inplanerade utifrån en undervisningsform som är kopplad till läroplanen, där kommer vi dagligen prata om olika saker vi har sett eller reflekterat över i barngruppen under dagen. 

Rörlese är också viktigt och här kommer vi exemeplvis dansa på olika sätt, ibland utifrån hur de olika djuren rör sig och kommer fram. 

Gunilla kommer ligga i fokus för att vara den som pressenterar olika material som vi har tagit med tillbaka från våra utflykter, där ska barnen skapa diskussiner och funderingar kring de presenterade materialet. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: