Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - svenska

Skapad 2020-09-04 16:30 i Vällsjöskolan Härryda
Genomgång av hur vi skriver planeringar på Unikum.
Grundskola 4 Svenska
Att kunna läsa olika slags texter är viktigt att kunna. Vi kommer i 4:an att träna på att läsa många olika slags texter och att förstå dem.

Innehåll

VARFÖR? Syftet med undervisningen
Ämnet svenska består av flera olika delar, och vi kommer under årskurs 4 fortsätta på att träna på att läsa. Att läsa är mycket viktigt, för att vi ska kunna ta del av information, instruktioner, hälsningar och en hel värld av berättelser. 

Vi kommer att läsa olika slags texter och arbeta med olika lässtrategier som kommer att hjälpa dig att förstå och tolka de olika
texterna. Du ska få träna på att förbereda dig innan du läser texten, så att den blir lättare att förstå, samt att efter läsning kontrollera att du verkligen förstod det du läste.  Du kommer att få prata om hur du har upplevt olika texter och vad du tycker om dem, och träna på att sammanfatta dem.

Läs mer om vad vår läroplan säger om detta längre ner 
 (syfte).  

 

 

VAD? Det här ska du lära dig  
* att använda olika lässtrategier för att bättre förstå texter som du läser
* att läsa olika slags texter med flyt, både texter i böcker och digitala texter
* att sammanfatta olika slags texter
* att beskriva vad du upplevde under läsningen och ge enkla omdömen om andra texter
* att tolka texternas budskap
* att känna till kända böcker och författare
* att söka information 

Läs mer om vad vår läroplan säger om detta längre ner (Centralt innehåll och Kunskapskrav). 


HUR? Så här kommer vi att arbeta 

Vi kommer att arbeta med läsning på många olika sätt. Vi läser i alla skolämnen, så det är inte bara i svenskan vi arbetar med att läsa och förstå texter. 

I Svenska kommer vi att arbeta med: 

 

* olika lässtrategier

* läsa skönlitteratur tyst och högt
* lyssna på skönlitteratur
* läsförståelse
* att söka information
* att sammanfatta texters budskap 

Vi kommer att arbeta med olika texter som jag (AK) väljer, men du kommer också att själv få välja vilka böcker du vill läsa. 
Du kommer att få läsläxa, eftersom det är viktigt att du tränar på läsning även hemma. 

 

BEDÖMNING Så här kommer jag att göra för att bedöma dig

 

 • Jag kommer under läsåret att titta och lyssna på hur du gör när du:
  * läser olika texter med flyt
 • * skriver en sammanfattning av det du läst
 • * beskriva din upplevelse av läsningen
 • * visar hur du förstår olika sorters texter genom att prata om dem eller skriva  
  * hur du kan söka och använda information

  Du visar dina förmågor genom att läsa högt och tyst, samt lösa olika uppgifter som vi arbetar med. 

 

Jag ser fram mot ett läsår med många härliga och intressanta läsupplevelser! 
Anna-Karin

Uppgifter

 • Läsförståelse och sammanfattning

 • Läs din fabel för mig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: