Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2020-09-04 17:20 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Historia
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med gamla civilisationer. Filmer som Gladiator, Troja fascinerar och teatrar världen över spelar fortfarande gamla grekiska dramer. När vi i Norden levde som jägare och samlare levde man i nuvarande Irak och Egypten i välutvecklade riken med stora livliga städer. Hur kom det sig att de var så mycket längre fram i utvecklingen? Varför säger man att Grekland varit så viktigt för historien och hur länder styrs idag? Hur kunde romarriket växa sig så starkt? Hur hade vanliga människor det? Dessa, och många fler frågor kommer vi att kunna besvara efter vårt arbete med detta område.

Innehåll

Grovplanering V. 42 Romerskt vardagsliv- inlämningsuppgift-lektionstid

V. 43 Romerskt vardagslig inlämningsuppgift samt romarrikets fall och kulturarv.

 

Examinationer kommer att ske i form av: 

De tidiga flodkulturerna: inlämningsuppgift- se samband, konsekvenser, begrepp. Den 14/9.

Antikens Grekland Prov 5/10

Antikens Rom Inlämningsuppgift v. 43.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du ...

 • 1. Ha kunskap om vad som kännetecknar flodkulturer generellt och kunna förklara flodernas roll i Egypten och Mesopotamien.
 • 2. Ha kunskap om några viktiga fakta om Mesopotamien och Egypten (ex. uppfann hjulet, kilskrift, hieroglyfer)
 • 3. .Förklara hur Atens tidiga demokrati fungerade.  Vilka fick rösta och hur, var röstade man?
 • 4. Förklara på vilka olika sätt de olika stadsstaterna styrdes politiskt.
 • 5.Beskriva de tidiga Olympiska spelen. 
 • 6.Identifiera tre kulturarv från antikens Grekland.
 • 7. Veta hur livet kunde skilja sig i de olika stadsstaterna (Sparta och Aten). Beskriva vardagslivet ur olika perspektiv.
 •  
 • 8. Berätta hur människorna levde i Rom under antiken
 • 9.Förklara hur Romarriket styrdes.
 • 10.Beskriva kristendomens framväxt i Romarriket
 • 11.Tre orsaker till Romarrikets fall.
 • 12 .Identifiera tre kulturarv från Romarriket

 

 

Material:

Boken: sid: 10 - 61 (titta gärna extra på sammanfattningarna på sid 26-27, 42-43,60-61)

 

I Classroom finns fler sammanfattande presentationer vi gått igenom på lektioner 

 

Program på SLI Education vi sett:

Flodkulturer 17 min

Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi  15 min

Antiken i Rom  18:09 min

Studie.se: Jordbrukets födelse, Stadsstaternas födelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Antiken- De tidiga civilisationerna, Grekland samt Romarriket.

Ej förväntade kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Eleven har utvecklade kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Eleven har väl utvecklade kunskaper om historiska förhållanden, skeenden under olika tidsperioder.
Resonemang
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinje
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då något samband mellan olika tidsperioder, faktorer och händelser. Du anger också någon tänkbar konsekvens.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver utvecklande samband mellan olika tidsperioder och olika skeenden. Du anger också några konsekvenser
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då välutvecklade samband mellan olika tidsperioder, händelser och faktorer. Du anger också flera tänkbara konsekvenser.
Begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda något historisk begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Alltså du använder få begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda historisk begrepp på ett fungerande vis. Alltså du använder flera begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda flera historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Alltså: du använder genomgående historiska begrepp när du uttrycker dig i tal och skrift i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: