Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling C-klassen

Skapad 2020-09-05 09:29 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 5 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Vi startar varje morgon med en gemensam samling för att skapa rutin, trygghet samt förbereda eleverna för vad som ska hända under dagen.

Innehåll

Vi använder oss av datorprogrammet Lynx och den interaktiva tavlan. 
Eleverna kommer att vara delaktiga under hela samlingen. 

Syfte: genom att starta varje skoldag på samma sätt, skapas förutsättning för eleven att känna förväntan, trygghet och gemenskap.
Under samlingen arbetar vi med kommunikation, turtagning, uppmärksamhet och samspel. 

Samlingen innehåller:


* God morgon-sång
* Vilka är här/ inte här?
* Hur många är här?
* Vilken dag är det idag?
* Väder
* Vilka kläder behöver vi ta på när vi ska gå ut?
* Årstid
* Schema för dagen
* Varje elev får välja en sång 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6

Matriser

VEU KOM ES
Samling - verklighetsuppfattning

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Dygn, årstider & vädertyper
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Ramsräkning
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VEU KOM ES
Samling - kommunikation

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VEU KOM ES
Samling - estetisk verksamhet

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Sjunga och spela
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Visa igenkännande & samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: