Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslappning C-klassen

Skapad 2020-09-05 10:17 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 5 Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik
Vi kommer att avsluta varje skoldag med avslappning för att lära oss att varva ner och få ett tydligt avslut på skoldagen.

Innehåll

Syfte: lära sig känna skillnad i kroppen på aktivitet och vila. Utveckla sin förmåga att slappna av. 

 

Vi kommer att:

Släcka ner alla lampor i klassrummet och lägga oss ner på gröna mattan och lyssna på avslappnande instrumental musik.

De elever som vill får en filt att lägga runt sig eller över sig och de elever som uppskattar beröring får en lätt massage på ryggen .

När avslappningen är slut ställer vi oss upp i en cirkel, fattar varandras händer och säger ramsan:

Snipp, snapp snut nu är skoldagen slut (denna ramsa känner eleverna igen från idrotten).

På så vis blir det en tydlig övergång mellan skola och taxi/fritids.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6

Matriser

MOT VEU KOM
Avslappning - kommunikation

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

MOT VEU KOM
Avslappning -verklighetsuppfattning

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Vardagsföremål
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: