Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik åk 1

Skapad 2020-09-05 12:19 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta i boken Prima matematik 1A och 1B. Vi kommer dessutom ha diskussioner, problemlösning och praktiska övningar.

Innehåll

Kapitelinnehåll i Prima matematik 

Kap 1

 • Talen 0 till 5
 • Taluppdelning
 • Likhetstecknet

Kap 2

 • Talen 6 till 10
 • Addition i talområdet 0 till 5
 • Subtraktion i talområdet 0 till 5

Kap 3

 • Dubbelt och hälften
 • Jämföra antal
 • Att räkna med tal i talområdet 0 till 10

Kap 4 

 • Mönster och programmering
 • Talen 1 till 20
 • Addition i talområdet 0 till 10
 • Klockans hela och halva timmar

Kap 5

 • Udda och jämna tal
 • Subtraktion i talområdet 0 till 10
 • Längd

Kap 6

 • Talen 1 till 100
 • Lägesord
 • Addition i talområdet 0 till 10

Kap 7

 • Tvådimensionella (2D) geometriska objekt
 • Mönster och programmering
 • Subtraktion i talområdet 0 till 10

Kap 8

 • Storleksordna tal i talområdet 0 till 20
 • Ordningstal
 • Addition i talområdet 0 till 20

Kap 9

 • Volym
 • Subtraktion i talområdet 0 till 20
 • Att lösa matematiska problem

Kap 10

 • Tabeller och diagram
 • Addition och subtraktion i talområdet 0 till 100
 • Klockan, hel, halv, kvart i och kvart över

 

Kopplingar till läroplanen nedan gäller år 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima Matematik åk 1

Pågående
Uppnått
Kap 1. Talen 0-5.
Kap 1. Taluppdelning 0-5.
Kap 1. Likhetstecknet och skilt från.
Kap 2. Talen 6 till 10.
Kap 2. Addition i talområdet 0 till 5.
Kap 2. Subtraktion i talområdet 0 till 5-
Kap 3. Dubbelt och hälften.
Kap 3. Jämföra antal.
Kap 3. Räkna med tal i talomrdet 0 till 10.
Kap 4. Mönster och programmering.
Kap 4. Talen 1 till 20.
Kap 4. Addition i talområdet 0 till 10.
Kap 4. Klockans hela och halva timmar.
Kap 5. Udda och jämna tal.
Kap 5. Subtraktion i talområdet 0 till 10.
Kap 5. Längd.
Kap 6. Talen 1 till 100.
Kap 6. Lägesord.
Kap 6. Addition i talområdet 0 till 10.
Kap 7. Tvådimensionella (2D) geometriska objekt.
Kap 7. Mönster och programmering.
Kap 7. Subtraktion i talområdet 0 till 10.
Kap 8. Storleksordna tal i talområdet 0 till 20.
Kap 8. Ordningstal.
Kap 8. Addition i talområdet 0 till 20.
Kap 9. Volym.
Kap 9. Subtraktion i talområdet 0 till 20.
Kap 9. Lösa matematiska problem.
Kap 10. Tabeller och diagram.
kap 10. Addition och subtraktion i talområdet 0 till 100.
Kap 10. Klockan, hel, halv, kvart i och kvart över.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: