Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension - Jag heter inte Miriam

Skapad 2020-09-05 14:37 i Norrsätraskolan Sandviken
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu när du har läst ut boken ska du skriva en bokrecension.

Innehåll

Att skriva en bokrecension

Nu när du läst/lyssnat på en bok ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text i vilken du svarar på de uppställda frågorna nedan. En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den. 

1. Presentation av boken

Skriv kortfattat om vad för slags bok du har läst. Författare, land, år då boken skrevs. Berätta varför du valt boken och vilka förväntningar du hade på den. 

2. Sammanfattning av bokens innehåll

Berätta om bokens handling. Fokusera på det viktigaste och avslöja inte slutet. 

3. Beskrivning av några av bokens viktiga personer

Vilka är huvudpersonerna? Vad heter de, vad har de för personlighet och vilken roll spelar de i handlingen?

4. Beskrivning av miljön

I vilken tid och vilken plats utspelar sig handlingen i boken?

5. Genre

Vilken typ av bok är det? Ungdomsbok/vuxenbok? Är den realistisk eller är det fantasy? Dramatisk eller komisk?

6. Språk

Är det ett enkelt eller svårt språk? Är det mycket talspråk och slangord? Har författaren skrivit i jag-form eller han/hon-form?

7. Några viktiga tankar eller budskap i boken

Finns det något budskap i boken eller något som får läsaren att tänka till? Vad vill författaren förmedla?

8. Sammanfattning och omdöme

Avsluta med att ge ditt personliga omdöme! Lyckas författaren med det hen vill? Är boken läsvärd? Skulle du rekommendera någon annan att läsa den, och i så fall varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: