Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2020-09-05 16:15 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Genom att se på film läsa eller lyssna på texter kommer du få lära dig om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, olika skyddsnät för barn och hur vi lever som familj. Du kommer även att lära dig hur man använder internet på ett säkert sätt och hur arbete och pengar vi tjänar påverkas av det vi köper och använder.

Innehåll

Mål

Få förståelse och betydelsen av:

- mänskliga rättigheterna

- barnkonventionen

- ett källkritiskt förhållningssätt

- arbete, inkomst och konsumtion

- digitaliseringens betydelse

Undervisningens innehåll

- läsa eller lyssna på texter och se på film

- grupparbete

- individuellt arbete

Bedömning

- Delta aktivt i undervisningen

- Delta i samtal utifrån olika frågeställningar.

- Delta i grupparbete

- Kunna förklara olika begrepp skriftligt och muntligt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: