Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2020-09-05 16:36 i Blötbergets skola Ludvika
Vi ska under en tid arbeta med hösten. Vi ska arbeta både med växter och djur och vad som händer med dessa under hösten.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska...

 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • veta vad några olika djur gör på hösten.
 • veta varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • kunna namnet på några fåglar och andra djur.
 • kunna namnet på några olika träd och växter.
 • kunna namnet på någon ätlig svamp och på någon giftig.
 • lära dig olika ord och begrepp som hör till arbetsområdet (ämnesspecifika ord) som t.ex. näringskedja, livscykel, klorofyll m.fl. (Språkligt mål)

 


Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • studera nedfallna löv och svampar på nära håll.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • öva på att göra en enkel fältstudie.
 • läsa och diskutera tillsammans i klassrummet.
 • titta på film.
 • följa ett träd under ett läsår.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan: 

 • prata om hur man kan se att det är höst.
 • prata om vad som händer med träden på hösten.
 • namn på några av träden som tappar sina löv.
 • berätta varför det finns flyttfåglar.
 • berätta vad några djur i skogen heter och vad de gör på hösten.
 • göra en enkel fältstudie.
 • dokumentera i din NO bok.
 • och förstår de ämnesspecifika orden vi arbetat med.

Hur du får visa vad du kan:

 • gemensamma diskussioner.
 • du får, utifrån din förmåga, visa på olika sätt vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: