Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, år 3.

Skapad 2020-09-06 08:39 i Västra Karups skola Båstad
Idrott och hälsa klass 3. Höstterminen 2016, vecka 41-50.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi använda den. Vi behöver alla vara i rörelse något varje dag. Man kan idrotta och röra sig på egen hand eller tillsammans med kompisarna. På så sätt får man inte bara motion utan också avkoppling, gemenskap och glädje.

Innehåll

UNDERVISNING

I undervisningen kommer vi att träna på:

 • Rörelse och grovmotoriska grundformer i kombination med olika redskap kommer att tränas genom olika redskapsbanor och redskapsstationer i idrottshallen.
 • Rörelse och enkla lekar kommer att tränas genom olika bollövningar och bollspel (t.ex. basketboll, handboll och volleyboll).
 • Ord och begrepp som hjälper oss att förklara vår upplevelse av de olika aktiviteterna (säkerhet, puls, delaktighet).
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, och spel. Vi kommer också prata om säkerhet och hänsynstagande i samtliga delar av våra lektioner.

 

BEDÖMNING

Jag bedömer din förmåga att:

 • röra dig med anpassning till våra olika aktiviteter. T.ex. hoppa, klättra, springa, kasta och fånga.
 • genomföra bollövningar och lekar.
 • visa hänsyns- och säkerhetstagande i samband med lekar och spel både ute och inne.
 • följa takt och rytm till musik, i olika aktiviteter

 

REDOVISNING

Du redovisar det du har lärt dig genom att:

 • delta aktivt under lektionerna och använda motoriska grundformer anpassat efter övningar och efter din bästa förmåga.
 • ta till dig tips och förslag på förbättringar.
 • visa hänsyn och säkerhetstagande i samband med olika lekar och spel.

Uppgifter

 • Bad- och båtvett

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott, år 3

Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar kunna hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan alltid eller oftast hantera med- och motgångar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik. Jag följer takt och rytm.
Motorisk träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till de enklaste grunderna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Jag kan ge exempel på olika aktiviteter man kan göra utomhus under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: