Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt - återberättande texter åk 5

Skapad 2020-09-06 10:05 i Lillholmsskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande texter - ZZ Skrivrummet åk5.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska under ett antal veckor arbeta med att läsa och skriva artiklar.

Innehåll

Mål:

Genom arbetet med området får du som elev möjlighet att lära dig:

 • hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext.
 • vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar som verb i preteritum (dåtid), beskrivande verb och ämnesspecifika ord samt hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal. Du får även möjlighet att lära dig skilja på fakta och åsikt.
 • träna på och använda det du har lärt dig.
 • planera och skriva en egen kort artikel

Förutom det ska du kunna förklara vad de ord som är skrivna i fetstil ovan betyder.

Innehåll: Zick Zack Skrivrummet åk 5 s. 8-25.

Tidsram: vecka 36-39

Dina kunskaper och förmågor bedöms genom det underlag (muntligt och skriftligt) som du lämnar in. Du kan följa din utveckling genom att titta på planeringens bedömningsmatris där du även ser mer information om vad som bedöms.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande texter Zick Zack åk 5

Låg
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Innehåll
Håller sig inte till ämnet.
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den röda tråden är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligtinnehåll, med en röd tråd.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig röd tråd.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehåll et utan att tappa den röda tråden.
Syfte
Kunna skriva en återberättande text, en artikel.
På väg att använda återberättandet för att berätta om något självupplevt.
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Struktur
Skriver en artikel med rubrik, ingress, brödtext, eventuellt bild och bildtext
Kan inte skriva en enkel redogörelse.
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Skriver en enkel redogörelse, med en i huvudsak fungerande struktur.
Skriver en redogörelse, med en relativt väl fungerande struktur.
Skriver en redogörelse, med en väl fungerande struktur.
Språkliga drag
ex. Sambandsord för tid (t.ex. sen, efter en stund) Använda talstreck Använda pronomen Verb i preteritum
Använder inte de språkliga drag som är typiska för återberättande texter.
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för återberättande texter.
Använder några språkliga drag som är typiska för återberättande texter.
Använder språkliga drag som är typiska för återberättande texter på rätt sätt.
Använder och utvecklar språkliga drag som är typiska för återberättande texter på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: