Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens byggstenar

Skapad 2020-09-06 12:08 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Musik
Vi går igenom/repeterar musikens byggstenar, Puls, rytm, takt, tempo, dur & moll, starkt & svagt, högt & lågt, skala,kanon, eko och rumsklang. Vi ska reflektera över och analysera musik i olika former och sammanhang.

Innehåll

Innehåll av musiklektionerna Läsåret 20/21

 • Introduktion och kunskaps-scanning för rätt nivå på undervisningen.
 • Hörsel & Röstvård, lär oss hur vi tar hand om vår hörsel och röst så att den håller hela livet.
 • sång i olika genrer & former
 • Instrumentspel-rytminstrument, boowhackers
 • ackord & melodi
 • musikens språk, tonnamn, notvärden
 • gestaltning, enskilt och i grupp
 • dans & rörelse
 • lust & glädje
 • skapande

Följ gärna lärloggen på respektive klass, har som mål att uppdatera den varje vecka!

 

Mvh Jenny Malmsjö musiklärare Sånnaskolan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1-3

Ur det centrala innehållet:

År 1
År 2
År 3
Musicerande och musikskapande
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Deltar i unison sång och växelsång. - Klappar i takt samt härmar enkla rytmer och rörelser. - Målar till olika sorters musik. - Kunna klappa i takt samt härma enkla rytmer och rörelser.
- Deltar i unison sång, växelsång och kanon. - Deltar i ensemblespel. - Gör en egen enkel melodi. - Framträder gemensamt med andra. Kunna måla och uttrycka känslor till olika sorters musik. Kunna framträda gemensamt.
- Härmar en rytm- eller tonslinga. - Målar och beskriver tankar och känslor till musik. - Gestaltar sång och berättelse med hjälp av rörelse, rytm och ljud. Aktivt deltar i unisonsång, växelsång och kanon.
Musikens verktyg
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Använder rösten till att sjunga starkt och svagt. - Deltar i en rytmorkester. Kunna delta i dans, rörelse och rytmikövningar
- Är bekant med några av de vanligt förekommande musikbegreppen som ex. ton, rytm, melodi och puls. Kunna delta i rytmikorkester. Enkelt kunna beskriva känsla, instrument och tempo i ett musikstycke. Känna till begreppen högt, lågt, starkt, svagt, melodi, samt rytm.
- Använder rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. - Är bekant med olika typer av musikinstrument, dess familj, och hur de låter. - Är bekant och känner igen enkla notvärden så som hel-, halv-, och fjärdedelsnot.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Lyssnar koncentrerat och gör egna associationer till musik utifrån egna tankar och känslor. - Bekantar sig med svensk och nordisk barnvisetradition. Aktivt kunna lyssna till musik från olika kulturer, epoker och traditioner.
- Är bekant med sånger och visor med anknytning till svensk tradition ex. nationalsång och högtidssånger. Kunna höra skillnad på olika taktarter. Aktivt kunna lyssna och identifiera olika instrument och tempon.
- Skillnaden på dur och moll. - Bekantar sig med musik från olika kulturer. Sjunger sånger från vardagliga samt högtidiga sammanhang båda på engelska och svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: