Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2020-09-06 12:27 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
NO åk 6 avsnittet energi
Grundskola 6 Teknik Kemi Fysik
Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad använder vi energi till och hur vi kan utvinna energi från naturen i olika energikällor. Dessa frågor och många andra kommer vi att arbeta med under arbetsområdet.

Innehåll

Energi

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 

 1. ge exempel på energiformer
 2. förstå vad energiprincipen innebär..
 3. ge exempel på energikällor. 
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 5. kunna förklara växthuseffekten.

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med att:

 • Läsa texter och fakta om Energi.
 • Se filmer om energikällor
 • Argumentera i helklass om energikällor och för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.
 • Besöka Miljöverkstaden för att praktiskt få se hur energikällorna fungerar.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • ditt arbete på lektionerna 
 • din delaktighet i lektioner/diskussioner 
 • ditt arbete med tankekartor om faktan från filmerna
 • ditt argumentationsarbete kring en energikälla
 • ditt arbete på Miljöverkstaden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: