Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturellt uttryck

Skapad 2020-09-06 12:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under terminen kommer fokus ligga på att ni skall följa en arbetsbeskrivning och ändra den för att få med ert kulturella uttryck. Inspirationen till ert föremål skall utgå från en kultur/subkultur. Designen/föremålet skall vara tydligt kopplad till den valda kulturen.

Innehåll

Tidsperiod

Ht 2020

Så här kommer vi att arbeta:

Uppgiften handlar om att ni i mjuka material ska förmedla ett kulturellt uttryck genom det föremål ni framställer. Kulturerna ni får välja mellan är: indisk, kinesisk, hip hopp och rapp eller hippie. Målet är att er valda kultur enkelt skall gå att tolka utifrån ert föremål. 

Använd gärna olika hantverkstekniker för att göra ditt kulturella uttryck.

Föremålet som kan framställas är antingen en hatt/mössa, vantar, eller tofflor. Men hittar du något annat du vill arbeta fram går det givetvis bra om du även kan få fram en arbetsbeskrivning.

Ni börjar med val av kultur och ideutveckling. Sedan ska ni hitta en arbetsbeskrivning, ändra den så att ni kan framställa ert kulturella uttryck. Ni behöver motivera val av material sett till miljö, kvalité och funktion.

Dokumentation av arbetsprocessens alla dela görs under hela terminen och lämnas in vecka 47. 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

I arbetet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Skolans värdegrund

 • Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

     Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Alla framsteg du gör på lektionen används som bedömningsunderlag. Samt det du dokumenterar i bild, ljud och ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: