Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-06 13:25 i Henåns skola F-3 Orust kommun
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Istiden, Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

FORNTIDEN 

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

- förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

- förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

- Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av din dator.

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Om du kan använda ämnesspecifika begrepp och uttryck.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: