Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, ht-20

Skapad 2020-09-06 14:18 i Hällevadsholms skola Munkedal
Grundskola 3 Matematik
Under läsåret i årskurs 3 kommer vi på ett laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Vi kommer bland annat att arbeta med läromedlet "Favorit matematik" och vi kommer att arbeta med digitala verktyg (dator) i matematikundervisningen.

Innehåll

Vad vi ska arbeta med:

Vi ska arbeta med addition och subtraktion med algoritm/uppställningar. 

Vi ska arbeta med sambandet mellan addition och multiplikation.

Vi ska arbeta med prioriteringsregeln.

Vi ska arbeta med division och delningsdivision. 

 

Hur vi ska arbeta:

Vi kommer att arbeta med läromedlet Favorit matematik.

Vi kommer att arbeta med digitala verktyg (dator).

Vi kommer att arbeta enligt EPA (enskilt, par och alla) samt i grupper. 

 

Vad du ska öva dig på:

Addition och subtraktion med algoritm/uppställningar. 

Sambandet mellan addition och multiplikation.

Prioriteringsregeln.

Division och delningsdivision.

 

Hur du ska visa vad du har lärt dig:

Formativ bedömning (kontinuerlig bedömningsprocess)

Summativ bedömning (kartläggningsmaterial och diagnoser)

Matriser

Ma
Matematik - höstterminen -20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Symboler - matematikspråk
Behöver stöd för att förklara symbolernas betydelse.
Kan använda symboler, men behöver utveckla förmågan att förklara och växla mellan moment.
Kan använda, förklara symbolernas betydelse
Geometri
Behöver stöd för att kunna avbilda de geometriska formerna.
Kan oftast avbilda geometriska formerna.
Kan avbilda de geometriska formerna.
Behöver stöd för att kunna beskriva och jämföra de geometriska formerna.
Kan oftast beskiva och jämföra geometriska formerna.
Kan beskriva och jämföra de geometriska formerna.
Matematiska termer hälften/dubbelt udda/jämnt
Behöver stöd för att kunna använda de matematiska termerna korrekt.
Kan oftast använda de matematiska termerna korrekt.
Kan använda de matematiska termerna korrekt.
Klockan Hel och halvtimme
Behöver stöd för att kunna läsa av hel och halv timme på klockan.
Kan oftast läsa av hel och halv timme på klockan.
Kan läsa av hel och halv timme på klockan.
Behöver stöd för att kunna läsa av kvartar på klockan.
Kan oftast läsa av kvartar på klockan.
Kan läsa av kvartar på klockan.
Addition
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Skriftliga räknemetoder utan minnessiffra.
Skriftliga räknemetoder med minnessiffra.
Subtraktion
Förstå sambandet mellan subtraktion och addition.
Skriftliga räknemetoder utan växling.
Skriftliga räknemetoder med växling.
Multiplikation
Förstå sambandet mellan addition och multiplikation.
Tabellerna 0-5
Tabeller 0-10
Division
Förstå sambandet mellan division och multiplikation.
Division med 2, 3, 4, 5 och 10.
Delar - halv, tredjedel och fjärdedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: