Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2020-09-06 14:28 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få lära dig att uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och av olika anledningar.

Innehåll

Syfte 

 • formulera sig och berätta i skrift.
 • anpassa språket efter olika användningsområden
 • finna språkliga strukturer t ex fakta, fantasi
 • följa språkliga regler te x punkt, stor bokstav, styckeindelning

 

kunskaper 

Skriva:

 • Använda strategier för att skriva olika typer av texter t ex berättande, fakta och beskrivande texter.
 • Bearbeta texter bl a i efterhand och göra förtydliganden/förbättringar, bl a genom kamratrespons.
 • Läslig handstil och skriva i på ipad.
 • Språkets struktur; stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken, samt några stavningsregler. Samt introducera Substantiv, verb och adjektiv.

De texttyper undervisningen kommer att innehålla:

- Berättande texter, deras budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med en inledning, händelser och avslutning och personbeskrivningar.

- Beskrivande och förklarande texter, hur faktatexter och deras innehåll kan organiseras.

- Instruerande texter, hur arbetsbeskrivningar och spelinstruktioner kan organiseras med en logiska ordning och punktuppställning.

- Texter med ord och bild, t ex film, tv-serier och teater, studera hur budskap byggs upp och jämföra med vanliga texter.

Språkbruk:

 • Strategier för att minnas och lära te x tankekartor, stödord, bilder.
 • Diverse ord/begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

 

Bedömning

vad

Hänvisar till de kopplingar till Kunskapskraven som finns längst ner i dokumentet.

hur

Du kommer att bli bedömd efter skolverkets bedömningsstöd i svenska/svenska som andra språk.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

- skriva och berätta om händelser som du själv väljer, så att innehållet klart framgår, te x Utvärdera veckan.

- delta i olika Kl strukturer t ex par på tid, turas om, en för alla, jämföra mm och anteckna åsikter och tankegångar.

- färdighetsträna i din bok, "Forma språket".

- skriva berättelser med en tydlig handling och med läslig handstil, samt ge kamratrespons. 

- skriva egna faktatexter, instruktioner.

- använda lärplattan och skriva i appen Pages

- arbeta med lässtrategier; spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären och skriva läslogg.

- skriva bokrecensioner.

- skriva manus till film eller teater och filma med ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: