Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska hösten åk 2.

Skapad 2020-09-06 15:54 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola F – 2 Engelska
Engelska är vad man kallar ett världsspråk. Kanske just du ska ha engelska som utbildnings- och arbetsspråk när du blir äldre. Bäst att börja i tid. Engelska finns överallt runt oss!

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och får en tilltro till egen förmåga att använda språket i olika sammanhang. 

Lärandemål

 • Ta del av  barnlitteratur på engelska.
 • Förstå innehållet i talad engelska inom det tema undervisningen sker. 
 • Kunna använda ord och fraser inom temat undervisningen sker. 
 • Få ett större ord- och begreppsförråd. 

Undervisning

 • Eleverna kommer att se på korta filmer.
 • Lyssna på böcker på engelska.
 • Prata på engelska.
 • Läsa på engelska.
 • Skriva på engelska.
 • Leka lekar. 
 • Sånger, ramsor och sagor. 

 Bedömning

Du kommer att bedömas på förmågan att förstå enkel talad engelska.

Du kommer att bedömas på din förmåga att tala enkel engelska i sammanhanget där du är. 

Du kommer att bedömas på din aktivitet under lektionerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i texter inom områden som är välkända för dig på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: