Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Densitet, elektricitet och magnetism

Skapad 2020-09-06 16:47 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska tillsammans göra enkla naturvetenskapliga undersökningar som handlar om densitet, elektricitet och magnetism.

Innehåll

Arbetssätt
Gemensamma undersökningar
Diskussioner
Dokumentera genom att göra enkla laborationsrapporter
Läsa faktatexter
Titta på "NO-Tv"

Bedömning
Deltagande i undersökningar och användande av begrepp.

Begrepp
Undersökning, experiment, hypotes, genomförande, resultat, densitet, elektricitet, ledningsförmåga, magnetism, material

Tidsperiod
V. 36-42 Ht 2020

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    NO
  • Centralt innehåll
  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
    NO  1-3
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
    NO  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
    NO   3
  • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
    NO   3
  • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: