👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 - kartan och Sverige

Skapad 2020-09-06 21:54 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Geografi
Vi följer Holger Nilsson på ett spännande detektivarbete genom Sverige. Tillsammans med Mortensen besöker Holger landskap, sjöar, slätter, städer och skogar för att visa Sveriges olika landsdelar. Vi tränar också på att använda kartan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • att förstå och beskriva hur den svenska naturen ser ut och hur människan påverkar Sverige
 • göra analyser utifrån olika tematiska kartor
 • kunna Sveriges namngeografi
 • förstå och använda geografiska begrepp för att beskriva Sverige och berätta om samer

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda enkla kartor
 • förstå och använda geografiska begrepp för att samtala om Sveriges geografi
 • kunna den ungefärliga placeringen och namnen på några landskap, städer, sjöar, berg och öar (namngeografi)

Jag kommer bedöma detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • genomgångar
 • diskussioner och jämförelser
 • läsa texter om Sverige
 • kartövningar
 • se filmer om Sverige och tv-serien Geografens testamente
 • träna på namngeografi med Elevspel, Skolplus och Seterra
 • kooperativa strukturer som Ping Pong och Berätta mera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6