Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodvågen

Skapad 2020-09-06 23:12 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Boken handlar om två pojkar, Danny och Kevin. De träffas i England. Danny har flytt från Afrika. Klimatet har blivit varmare och vid kusterna har landet översvämmats. Det går inte att leva där längre. Danny har gömt sig på en stor båt och sedan simmat flera kilometer till England. Där blir han en "klimme", en olaglig klimatflykting. Kevin är en engelsk pojke som hjälper honom.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Högläsning i klassrummet (både av lärare och elever)

Läxor att läsa hemma

Samtal om förståelse av boken

Läsförståelsefrågor

Skrivuppgift efter att boken är avslutad

 

 

Detta kommer att bedömas:

Högläsning och samtal om boken

Svaren på frågorna

Skrivuppgiften

Uppgifter

 • Läslogg 7 och 8:

 • Kapitel 6

 • Förbättrad text från DigiExam "Text om min bok"

 • Kapitel 4

 • Kapitel 3:

 • Uppgift 1: Kapitel 1

 • Fredag 25/9. Detta ska du göra idag:

 • Kapitel 2.

 • Kapitel 5

Matriser

SvA
Flodvågen - romanläsning

F
E
C
A
Läsa med flyt
Du läser ännu inte med tillräckligt bra flyt. Du hakar upp dig på alltför många ord.
Du läser högt med flyt.
Du läser högt med gott flyt. Du har viss inlevelse när du läser.
Du läser högt med mycket gott flyt. Du har god intonation och inlevelse när du läser
Läsförståelse
Du kan inte göra en sammanfattning av det viktigaste av handlingen och visar inte att du förstår vad som händer i boken.
Du kan göra en enkel sammanfattning av texten och visar att du förstår det viktigaste i handlingen.
Du kan göra en utvecklad sammanfattning av texten och visar att du förstår det det mesta av handlingen, även sådant som står "mellan raderna".
Du kan göra en välutvecklad sammanfattning av texten och visar att du förstår hela handlingen, även sådant som står "mellan raderna".
Tolka & resonera om budskap
Du förstår inte något budskap i boken.
Du förstår tydligt framträdande budskap i boken.
Du förstår tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du förstår budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Skriva texter
Din text är inte begripligt och/eller följer inte det mönster som texten ska göra och/eller följer inte skrivreglerna i tillräckligt hög grad.
Du kan skriva en bokredovisning som är begriplig och i huvudsak följer det mönster som bokredovisningen ska göra. Du visar också att du i huvudsak kan följa skrivreglerna.
Du kan skriva en bokredovisning som är begriplig och relativt väl följer det mönster som bokredovisningen ska göra. Du visar också att du relativt väl kan följa skrivreglerna.
Du kan skriva en bokredovisning som är begriplig och väl följer det mönster som bokredovisningen ska göra. Du visar också att du väl kan följa skrivreglerna.

SvA
Läsa, förstå och analysera skönlitteratur

Läsa - sammanfatta och använda lässtrategier

På väg
-->
-->
-->
Sammanfattning/analys av boken
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
På väg
Kan översiktligt sammanfatta boken/texten – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken/texten. Kan sammanfatta boken/texten på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken/texten. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken/texten översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer som förändras/relationer. Tolkar det som händer i boken/texten och kan se stora drag i boken/texten. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken/texten.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken/texten som en helhet. Kan sammanfatta boken/texten på ett välutvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken/texten med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

På väg
-->
-->
-->
Tolka budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
På väg
Kan se enklare synliga budskap som finns i boken/texten. Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken/texten eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken/texten och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken/texten och kopplingen är tydlig och träffande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: