👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna och språket 20/21

Skapad 2020-09-07 08:51 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Systematiska kvalitetsarbetet

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Utifrån observationer ser vi att barnen fortfarande visar ett stort intresse för Babblarna efter förra läsårets kvalitetsarbete.
Barnen använder sig av babblarna i leken och dramatiserar figurerna. Vi har även observerat att de "gamla" barnen pekar på babblarbilder som finns uppsatt på avdelningen och visar gärna de nya barnen.  

 

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill stärka barnens ordförråd och språkljud

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Barnens erfarenheter

Ungefär halva barngruppen har bekantat sig med de sex första Babblarna under föregående läsår, och har lärt känna figurerna och deras intresseområden och språkljud genom olika aktiviteter. Även de nya barnen verkar vara bekanta med figurerna sen tidigare. De verkar inte så bekanta med de nya figurerna i Babblarfamiljen, så dessa kommer vi att introducera för att få in fler språkljud, eftersom vi ser att flera barn behöver stärka språkljuden och utveckla sitt ordförråd.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Alla aktiviteter oavsett ämne/Babblare kommer att ha någon typ av språkfokus. Vi kommer att arbeta med sagor, sångpåsar, rim och ramsor, munmotorikövningar mm. Vi kommer även dela upp barngruppen och anpassa samlingar och aktiviteter efter barnens språkmedvetenhe

Babba -  är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.                                                    => Sagor, flanosagor, berättande, bildstöd och veckans tecken

Bibbi - är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.                                                                                   => Undersöka och beskriva, ordförråd matematik

Bobbo - är en glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Bobbo älskar att röra sig och dansa, och att ge sig ut på äventyr.--                                                                                                      => Rörelse kopplat till språkljud, ljudormen, mungympa

Dadda - är impulsiv, kramig och lite klumpig. Dadda älskar att vara ute i naturen och både titta, känna på och härma växter och djur. -----                                                                                                      => Härma djurläten. Naturbingo nya ord. Kims lek. Resonemang                                                                                                                     och argumentation.

Diddi - Far runt som ett yrväder och kan bara inte sitta still. Diddi är energisk och konstnärlig. Gillar att hoppa, volta och måla med många färger.                                                                                 => lära färger, blås- och sugövningar, måla av något- diskussion                                                                                                                       kring vad man ser

Doddo - Lugn och stabil. Sätter alltid sina kompisar först. Doddo är den som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att      sjunga.                                                                                            => Sång och rytm, sätta ord på känslor. Kompisböckerna.

Sissi, Sassa, Sosso, Giggi, Gagga, Goggo                                                                 => Träna språkljud

 

Barnen blir delaktiga genom att vi väver in deras frågeställningar och önskemål i Babblarnas olika aktiviteter. Barnen har en  önskelista på väggen där vi skriver upp deras önskemål.

Hur målet ska utvärderas

Genom att titta över barnens språkljud i början av terminen (TRAS) och sedan genom observationer se om barnens språkljud och ordkunskap har utvecklats under arbetets gång. Vi filmar en munmotorikövning under hösten och jämför med hur det ser ut i slutet av vårterminen.

Teoretisk bakgrund

"Om man samtidigt säger och tecknar orden för allt som dyker upp, och lämnar plats för barnen att fylla i och härma, kan man stötta barnens ordinlärning på ett lätt och roligt sätt".  -Elvira Ashby, Babblarna och språkutvecklingen del 2, Förskoleforum.

Dokumentation

Pedagogisk dokumentation/reflektionsprotokoll: Varje vecka på måndagsplaneringen.

Vi ska dokumentera genom lärloggar på Unikum, digitala fotoramen i hallen och vår dokumentationstavla på väggen inne på avdelningen.

Barnen kommer att vara delaktiga genom att vi reflekterar tillsammans kring vad vi ser på dokumentationstavlan.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi planerar att engagera vårdnadshavarna i arbetet genom att de får komma med input på ord med språkljud som vi tränar på.

Information på Unikum, månadsbrev mm.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18