Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet Sjöstjärnan Ht -20/Vt-21

Skapad 2020-09-07 08:58 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Beskrivning av kärnverksamhet Sjöstjärnan Ht -20/Vt -21

Innehåll

 

Läroplanens områden

 

Normer och värden 

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på Sjöstjärnan. Vi vill skapa gruppkänsla, struktur och tydlighet. 

Vi jobbar med hur vi är mot varandra, hur man är en bra kompis och hur det är att vara del i en större grupp. 

 

Vi använder sagan som utgångspunkt. Vi arbetar med olika projekt kopplat till temat bl a. hur man är en bra kompis. 

Vi har en samling med hela gruppen varje dag där vi uppmärksammar vilka som är närvarande men också de som inte är där. Då vi är nära barnens lek får vi möjlighet att i uppkomna situationer prata om hur vi är mot varandra och hur man är en bra kompis. 

Vi använder vilan innan maten till att titta på filmer som Ugglan och kompisproblemet, Du är bäst och  sagor på Polyglutt som belyser hur man är en bra kompis mm. 

 

  

  

Utveckling och lärande 

Vi arbetar kontinuerligt med våra lek- och lärmiljöer för att de ska vara tydliga och med olika material tillgängligt för att uppmuntra barnen till att självständigt kunna välja aktiviteter och lekar. Vi vill arbeta med läroplanens mål på ett lek- och lustfullt sätt.

Båtsmans förskola kommer gemensamt att arbeta med Rörelse och hälsa både alla tillsammans och på varje avdelning. Vi vill främja barns fysiska aktivitet samt stärka gemenskapen på förskolan genom att göra olika aktiviteter tillsammans.  

Vi arbetar medvetet för att ge varje barn förutsättning att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Måltiderna serveras i en buffé där barnen själva får möjlighet att ta sin mat, smöra sin smörgås och hälla upp sin dryck. Vi låter barnen ta tid på sig i hallen när vi ska gå ut och kommer in och är inte för många i hallen samtidigt för att barnen ska få tid att ta på och av sig själva. Delar av tiden delar vi gruppen på olika sätt så som efter ålder, intresse och förutsättningar där vi uppmuntrar barnen att våga uttrycka, pröva och reflektera över sina tankar och idéer. Vi arbetar kontinuerligt med våra lek- och lärmiljöer för att de ska vara tydliga och med olika material tillgängligt för att uppmuntra barnen till att självständigt kunna välja aktiviteter och lekar.  

   

  

Barns inflytande

Vi vill uppmuntra barnen att uttrycka tankar och åsikter och ge barnen möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar .

Genom att vara lyssnande och samtalande pedagoger som är nära i leken försöker vi ta tillvara barnens intressen då vi skapar våra miljöer på Sjöstjärnan. På det sättet blir barnens intresse en utgångspunkt för vad vi väljer att arbeta med.  

  

Förskola och hem 

Vi vill skapa goda relationer till våra föräldrar som grundar sig på ett ömsesidigt förtroende. Vi ska vara tydliga med vårt uppdrag där barnens lärande, utveckling och omsorg är i fokus.   

  

Övergång och samverkan 

Vi vill ge barnen goda förutsättningar att lyckas i övergången till förskoleklass. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar på Sjöstjärnans lärlogg samt på barnens lärloggar i Unikum. I dokumentationen på Unikum strävar vi mot att låta barnen reflektera kring bilder och händelser och på det sättet göra dem medvetna om sitt eget lärande och utveckling. 

  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: