👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01: Referat (HV202)

Skapad 2020-09-07 10:53 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Under nästkommande veckor ska vi arbeta med att skriva referat och recension och att källhänvisa enligt harvardsystemet.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vi kommer att arbeta med referat och recension. Bedömningen för denna planering är till referat. 

Planering vecka 35-43 HV202

Vecka 35

Måndag: Introduktion av kursen. Brev till läraren. Låna kursbok (ca 12.15). Studieteknik "Ditt sätt att lära" s 56-69

Tisdag: Grammatik (genomgång och övningar)

Onsdag: Grammatik (genomgång och övningar)

Vecka 36

Måndag: En introduktion till källtillit

Tisdag: Kartläggaren, eventuellt påbörja referatövning

Onsdag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)

Vecka 37

Måndag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1) enkät

Tisdag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)

Onsdag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)

Vecka 38

Måndag Genomgång av recension. s 155-159 i svenska impulser 1 + lån av bok (Ni kommer att skriva ett recensionsprov på boken efter höstlovet, datum kommer senare)

Onsdag: Fortsätta med recension (övning, ex recension av film, serier osv)

Vecka 39

Måndag: Fortsätta med recension (övning, ex recension av film, serier osv)

Tisdag: Fortsätta med recension (övning, ex recension av film, serier osv) INLÄMNING

Onsdag: Repetera referat inför prov

Vecka 40

Måndag: PROV- Referat - Del 1: läs

Tisdag: PROV- Referat - Del 2: skriv

Onsdag: Introduktion Novelläsning. (Vi ska läsa ett antal noveller och diskutera dem)

Vecka 41

Måndag: Novelläsning + genomgång av tema och motiv.

Tisdag: Novelläsning

Onsdag: Genomgång (muntliga presentationer) övning i att hålla ett tal. Arbeta med muntlig presentation och arbeta med muntlig övning

Vecka 42

Måndag: Arbeta med muntlig övning

Tisdag: Arbeta med muntlig övning

Onsdag: Arbeta med muntlig övning

Vecka 43

Måndag: Redovisning av muntlig övning

Tisdag: Redovisning av muntlig övning

Onsdag: Redovisning av muntlig övning

Vecka 44 Lov

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Referat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E

Matriser

Sve
SVESVE01: Referat (HV202)

E
C
Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter (referat), som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter (referat), som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. Eleven tillämpar med viss säkerhet grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.