Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika - olika - Barbafamiljen

Skapad 2020-09-07 10:57 i Å-mini Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Att vi alla är lika men ändå olika och därmed UNIKA

Innehåll

 

Alla har rätt att få utvecklas till de unika personer de är.
Att få vara som man vill utan yttre påverkan.

Var är vi ?

Barnen i gruppen visar lika/olika intressen oavsett könstillhörighet och familjer kan vara olika.
Vi ser att barn inte alltid vill följa de stereotypa könsrollerna.

Vart ska vi ?

Vi vill skapa möjlighet för barnen att förstå att våra likheter och olikheter blir en styrka och tillgång tillsammans.
Vi vill arbeta normkritiskt för att alla barn ska få likvärdiga möjligheter och utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet

 

Hur gör vi ?

Utifrån barnens olika intressen skapar vi gemensamma upplevelser där det ges möjlighet för barnen att på flera konkreta sätt upptäcka och förstå att olikheter är något bra och berikande.

Genom att använda barbafamiljen som en röd tråd mellan bild/form rörelse musik/drama matematik teknik lek och språk.

Vi pratar om hur alla barn och pedagogers familjesituation ser ut och var/hur vi bor.

Räknar antalet familjemedlemmar och benämner dom tex mamma pappa storasyskon storasyskon etc 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: