Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt snälla händer

Skapad 2020-09-07 10:58 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
Snälla händer för en hållbar utveckling. Vi ska ge barnen förutsättningarna till att utvecklas till en bra kompis, värna om vårt material och vår utemiljö. Vi ska tillsammans med barnen skapa lekmiljöer där barnen kan leka och lära och utvecklas.

Innehåll

Nuläge

Vi har en ny barngrupp bestående av 11 barn födda 2015 och 11 barn födda 2016. Barnen håller på att lära känna varandra, våra förhållningssätt, material och oss pedagoger.

Fantasirummet med olika fantasilekar där oftast de stora byggplattorna finns med. De bygger olika boningar som tex hus, raket, kojor till djur eller till olika personer eller dockorna. De utforskar övrigt material på Vågen.

Vi vill intressera flera barn för böcker och språklekar i biblioteket.

Mål

Snälla händer för en hållbar utveckling.

Vi ska ge barnen förutsättningarna till att utvecklas och lyckas så de får tillit till sin egen förmåga att vara en bra kompis och att bli trygga med varandra.                                                                                                              

Vi vill också lära barnen att värna om både inomhusmiljö och utemiljö och att vi ska vara rädda om vårt material och återbruka det vi kan.                                                                                                                          

Vi ska tillsammans med barnen skapa lekmiljöer där barnen kan leka och lära och utvecklas.

Tydliga gemensamma regler när det gäller hur vi leker med varanda, hur vi pratar med varandra, hur vi är mot varandra, sätter ord på känslor.

Barnen är med och bygger upp inomhusmiljön. Vi använder oss till stor del av återbruksmaterial.

Målet är att göra barnen medvetna om hur vi gör för att få en bra hälsa? Målet är även att väcka nyfikenhet och funderingar kring hur maten påverkar oss och även hur det påverkar vårt klimat.

 

Syfte

Syftet är att arbeta för att barnen ska få en stark självkänsla att vara en bra kompis och att kunna känna tilliten till andra.

Syftet är även att utveckla förståelse hos barnen för hur miljö och olika material kan påverkar oss.

Vi vill också att barnen ska få medvetenhet om sin egen hälsa när det gäller rörelse, kost, återhämtning, utomhusvistelse.

 

Genomförande

Vi jobbar mevetet med detta i barngruppen under veckan. Vi är lyhörda och tar tillvara på barnens interessen. Vi dokumenterar under veckan och reflekterar i arbetslaget på måndagsplaneringen.

Vi har möten före maten varje dag. Där är barnen indelade i två grupper.

Här  utgår vi i från språk och kommunikation.

Tisdag och torsdag har vi stationsgrupper där vi tillsammans skapar och bygger upp våra rum.

Vi börjar dessa dagar med lugn musik för att skapa ett lugn. Vi äter grönsaker före aktivitet. Detta gör vi för att

fylla på med positiv energi för att orka arbeta i våra grupper.

På onsdagar går vi på utflykt. När vi är åter på förskolan har vi gemensam sångstund.

Dokumentation under lärprocessen

Vi är lyhörda och tar tillvara på barnens intressen. Vi dokumnterar under veckan och reflekterar i arbetslaget på måndagsplaneringen.

Ansvar

Personalen på Vågen.

Uppföljning

Vid varje månadsreflektion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: