Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörsporträtt

Skapad 2020-09-07 11:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
I kursen entreprenörskap ska vi lära oss om entreprenörer och i senare skede att själva vara entreprenörer. Första momentet handlar om att skriva om en entreprenör, beskriva personen, beskriva upptäckten eller produkten entreprenören skapat. I moment ett ska vi även förstå hur entreprenören påverkar oss som individer, hur de påverkar företag, organisationer och samhället i stort. Moment ett innehåller även en förståelse för hur entreprenörskap påverkar samhällsutvecklingen, vilket samband entreprenörskap har med samhällsutveckling.

Innehåll

Entreprenörsporträtt

 

1)   Ni ska välja en entreprenör och beskriva denne: Namn, när och var denne levde, om dennes familj, uppväxt, utbildningar och andra erfarenheter om entreprenörens liv. Samla så mycket fakta du kan om entreprenören.

 

2)  Redovisa entreprenörens upptäckter, företag och produkt/tjänst i text och bild.

 

  3)   Beskriv med egna ord varför du tror denna entreprenör lyckades.

 

4)    Resonera kring vilken betydelse entreprenören haft för dig som person, för människor i samhället, för andra företag och organisationer och för samhället i stort, vad innebär entreprenörskapet generellt. Diskutera sambanden mellan entreprenörskap och samhällsutvecklingen.

 

 

Uppgiften ska vara klar: Söndag 6/9 kl 23.59

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
    Ent  -

Matriser

Ent
Entreprenörsporträtt

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Aspekt 2
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: