Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning med fokus på språket

Skapad 2020-09-07 11:45 i Nya Rydsskolan Linköping
En pedagogisk planering för problemlösning med fokus på att förstå problemet, vilka uppgifter som är centrala och få metoder för hur man löser problemet.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer under den här perioden utgå från problemlösningsuppgifterna i bedömningsstödet i matematik för att ge eleverna trygghet och säkerhet i att lösa problem.

Innehåll

Så här kommer vi arbeta: 

Lärarledda genomgångar av matematiska begrepp och olika problemlösningsmetoder, som ex rita en bild, räkna baklänges, se mönster m.m. 

Arbeta i par och enskilt.

Du kommer att ha stöd av en checklista, målet är att kunna lösa problemet utan checklistan.

Använda konkret material vid behov.

Progressionsgången finns i matrisen.

Veckoplanering: 

v.42 - problem med att dela in i lag (direkt tagen från bedömningsstödet)

v.43 - problem där vi vet summan men den ena saken är dyrare/längre 

v.45 - problem där det är viktigt att sortera informationen

v.46 - avstämningstest för att se hur arbetet har gått

v.47 - välja rätt uttryck - gör den som en concept cartoon så man motiverar sin tanke

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

• förstå problemet

• välja och använda lämplig metod och räknesätt för att lösa problem

• redogöra hur du löst problemet och använda matematiska begrepp

Det kommer ske både i muntlig och skriftlig form.

 

 

Uppgifter

 • Att förstå problemet

 • Problem med att dela in i lag

 • Problem där vi vet summan men den ena saken är dyrare / längre än den andra.

 • Välj rätt uttryck

 • Problem med dubbelt - hälften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Problemlösning

Förmåga att förstå problemet

Behöver hjälp med att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet
Förstår problemet på egen hand

Förmåga att välja metod och räknesätt

Behöver hjälp med att välja räknesätt och/eller lösningsmetod.
Behöver ett visst stöd med att välja räknesätt och/eller lösningsmetod.
Väljer en metod och/eller räknesätt som löser problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: