Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 2020-2021

Skapad 2020-09-07 12:11 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 1 – 6 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

       Undersökningar, skruva isär vardagsföremål

       Undersöka skolgårdens mekanismer

       Konstruktion, lego, plusplus, klossar

       Sammanfoga olika material

       Programmering på Ipad

       Programmera BeeBot

       QR Kod

       Experiment

       Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.

       Tidslinje där vi placerar in uppfinningar

       Följa ritning, tekniklego och mekano

       Foto redigera bilder

       Göra egna filmer

       IKT, dator, Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatsen och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-6
 • Att styra föremål med programmering
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: