Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 8 ht 20

Skapad 2020-09-07 12:03 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde om grundera inom ASTRONOMI
Grundskola 8 – 9 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om bl.a. dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska lära om människan i rymden och historiska upptäckter. Vi ska lära oss om olika astronomibegrepp.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter.
- historiskt kring universum   

- elevernas egna frågeställningarVi ska göra detta genom att; 
-se filmer
-titta på bilder
-samtala och diskutera   
-arbeta med frågeställningar
-På classroom ligger filmer vi har tittat på, länktips, faktatexter, information m.m.

Bedömning

Du ska...

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara aktuella begreppen utifrån begreppslistor.
 • kunna ge exempel på hur vi använder oss av satelliter
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen.

 

Vi arbetar med området vecka 35-38 och avslutar med ett skriftligt prov to 17/9 v 38.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Fysik åk 9

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband

Ännu ej visat
E
C
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp… … Kan dessutom beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.... ...Kan dessutom förklara och visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: