Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos Formfigurer v.37

Skapad 2020-09-07 12:49 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Få en ökad förståelse för de olika geometriska formerna: Kvadrat, triangel, rektangel och cirkel. Öka sin förståelse för formernas olika kännetecken och vad som skiljer dem åt. Öka sin förståelse för begreppet "form". 

 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Barnen ska i mindre grupp få skapa sina egna formfigurer. De kommer att erbjudas att skapa dessa av antingen en cirkel, triangel, rektangel eller en kvadrat. Formen kommer att vara tillverkad på förhand och barnens uppgift är att göra denna form till en ”figur” med tex ögon, öron eller andra detaljer. Inspirationen kommer från vårt möte med Cilla cirkel, Tim triangel osv under våra samlingar där barnen visat stort intresse för dessa figurer. Barnen kommer under aktiviteten att få samtala om och reflektera kring vad en form faktiskt är och vilka om vilka former de skapar.

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

”Är det någon som vet vad en form är?”

 

”Kommer ni ihåg formfigurerna vi har träffat under samlingen?”

 

”Minns ni vad de hette?”

 

”Vilken form skulle du vilja göra till en figur?”

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Barnen har under tidigare undervisningstillfällen fått möta och sjungit sånger om formerna: Cilla cirkel, Tim triangel, Rut rektangel och Ronny romb. Barnen har visat intresse inför dessa och samtalar om de under andra stunder av dagen.  Barnen tycks ännu inte bekanta med begreppet ”form” utan associerar begreppet med tex färg istället.

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

”Vilken form är det du gör?”

 

”Vet du något annat som har samma form? (i tex rummet)

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

”Vill du berätta om din formfigur?”

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: