Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖN

Skapad 2020-09-07 12:59 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Ett skrivprojekt i fem delar.

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta med ett skrivprojekt som heter Ön. Varje lektion kommer du att få skriva en del med ett fokus, tex. personbeskrivning eller miljöbeskrivning.

Dessa delar kommer sedan att bli en hel text. 

Uppgifter

  • Ön

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Ön

E
C
A
Innehåll
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är relativt trovärdig och hållbar.
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
Texten försöker fånga en spännande texts typiska drag och innehåller enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl en spännande texts typiska drag och innehåller utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl en spännande texts typiska drag och innehåller välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel men ändå urskiljbar och passar i huvudsak. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Dramaturgin är relativt passande, t ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgin är passande, t ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Du använder några olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du använder flera olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna och använder ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk. Meningsbyggnaden är varierad och relativt fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du använder flera olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna och använder flera olika ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Koppling till övergripande matris Lgr 11
E
C
A
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: