Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Världens befolkning

Skapad 2020-09-07 13:08 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Jordens befolkning förändras hela tiden. Vi blir fler och fler och vi flyttar mellan länder men även inom länder. Människors levnadsvillkor ser olika ut både beroende på var man bor i världen och om man bor på landsbygden eller i städer. I vissa länder har man det bra ekonomiskt, medan det i andra finns en stor del som lever på fattigdom. Hur kommer det sig och hur kan man förändra detta? Detta kommer arbetsområdet främst handla om.
Grundskola 7 Geografi
Jordens befolkning förändras hela tiden. Vi blir fler och fler och vi flyttar mellan länder och inom länder samt från landsbygd till storstad. Hur människors levnadsvillkor ser ut är olika beroende på var man bor i världen men också beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden. I vissa länder har de flesta det bra, ekonomiskt, medan det i andra länder finns de som lever i fattigdom. Hur kommer det sig och vad kan man göra för att förändra det? Detta är i stora delar vad vårt första arbetsområde för åk 7 kommer att handla om mellan veckorna 36-43.

Matriser

Ge
Världens befolkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samspel mellan människa, samhälle och natur
På väg (når ännu ej kraven)
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
På väg (når ännu ej kraven)
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
På väg (når ännu ej kraven)
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Kunskaper om världsdelarnas namngeografi
På väg (når ännu ej kraven)
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
På väg (når ännu ej kraven)
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: