👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2020-09-07 14:35 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3) Engelska Geografi Svenska som andraspråk Svenska Biologi
Vilka är våra vanligaste bondgårdsdjur? Varifrån kommer mjölken och maten på våra tallrikar? I detta arbetsområde kommer eleverna att lära sig om de olika djurfamiljerna, vilken mat vi får från bonden samt att det finns olika typer av lantbruk.

Innehåll

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet ska eleven utveckla förmågan att:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

genomföra systematiska undersökningar i biologin, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

Eleven får möjlighet att lära sig: 

 • namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
 • berätta om någon mat vi får från bondgården.
 • namnge ett par av våra vanligaste sädesslag.
 • skriva enklare faktatexter om några av djuren.
 • vad bondgårdsdjuren heter på engelska.

 

Eleven får möjlighet att visa sina kunskaper genom att:

 • använda namnen på medlemmarna i de olika djurfamiljerna när vi samtalar.
 • berätta om var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
 • berätta om vilken mat vi får från bonden.
 • skriva en kortare faktatext och använda stor och liten bokstav och punkt.
 • använda de engelska orden för djuren som finns på bondgården.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3