Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan, Eurenii, Projektuppstart 2020-2021

Skapad 2020-09-07 15:52 i 133411 Förskolan Eurenii Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Förberedelser och uppstart

Innan sommaren startade vi detta uppdrag med att barnen fick ge sig ut i närområdet och ta ett fotografi på något dom fann intressant. Vi skrev ut bilderna, tittade på dom och reflekterade tillsammans med barnen och de fick göra egna ramar av trä till sina foton som vi sedan satte upp. Då vi har en del nya barn startar vi upp på samma sätt. Vi tillsammans med ett barn i taget ger oss ut på spaning i närområdet så barnen får fotografera något de upptäckt. När alla tagit varsin bild tittar vi i mindre grupper på en projektor så barnen får berätta om deras fotografi. Utifrån barnens reflektioner planerar vi vidare hur projektet ska fortgå. 

Vad ska vi göra?

Tillsammans bygger vi upp en miljö utefter barnens intressen. Syftet är att barnen ska få möta en mängd olika infallsvinklar inom tema miljö och natur, samt bli mer införstådda hur vi kan arbeta för en hållbar framtid. 

Vi pedagoger ser till att möjliggöra barnens utforskande genom att tillföra litteratur, inspirationsbilder, digitala läromedel, förstoringsglas etc. Barnen intresse styr projektets riktning, men med en grund i hållbar utveckling. 

Vi ställer öppna frågor för att barnen ska kunna ta sig vidare i sitt utforskande.

Genom hela processen dokumenterar vi i bild och text, som barnen har tillgång till. Syftet med dokumentationen är att få barnen att reflektera över sitt lärande. Reflektionen kommer att ske regelbundet, både i större och mindre grupper. Dokumentation görs även i form av lärloggar, vilka används för att följa upp projektuppstarten. 

Vår ambition är att göra minst två lärloggar i veckan per grupp, samt två enskilda loggar per termin.

Samverkan förskola/hem

Genom att skicka hem projektuppdraget involverar vi både barn och vårdnadshavare till en start. För att bibehålla ett samarbete under hösten där vårdnadshavare inte får gå in i förskolans lokaler så behöver vi hitta strategier som fungerar. Vårdnadshavare behöver ha tillgång till lärloggar och vi behöver uppdatera dessa kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: