👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk9 ht20: Känn på litteraturen - Ondskan

Skapad 2020-09-07 16:20 i Domnarvets skola Borlänge
Läsprojekt som utgår från läromedel "Känn på litteraturen".
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under fyra skolveckor kommer du att läsa en skönlitterär bok och jobba med reflektionsfrågor kring det du läst - både skriftligt och muntligt. Du får tid på lektionerna till att både läsa och reflektera, men måste se till att följa lässchemat så att du läser hemma om du inte hinner med på lektionerna. Du kan även läsa på dina HEL-pass och Asven.

Innehåll

Metod och arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa ett bestämt antal sidor varje vecka. Du ska ha läst klart sidorna till fredagslektionerna.
 • lyssna när din lärare läser högt
 • ev. lyssna på när författaren läser boken.
 • skriftligt besvara reflektionsfrågor som tillhör avsnittet varje fredag
 • diskutera muntligt det du läst i grupp
 • läsa en del på HEL-pass och eller hemma

Du måste ha läst veckans sidor för att kunna delta i arbetet på fredagslektionerna. 

 

                       Lässchema Ondskan                        Lässchema lättläst version

v.41                 5-81                                                  5-38

v.42                 81-146                                              38-54

v.43                 146-219                                            55-94

v.45                 219-283                                            95-120

 

Tidsplan

v.40 

Fredag

 • Introduktion till momentet 
 • Diskussion 1 - Vad är våld, förtryck, rädsla, ondska
 • Utdelning av böcker. (Några läser originalet. Andra läser den lättlästa versionen.)
 • Utdelning av reflektionsfrågor till arbetsområdet del 1-4. Del 1 arbetar vi med på fredagen veckan därpå. 

v.41

Måndag

 • Lyssna
 • Diskussion 2: Hur var bokens inledning? Vad vet vi nu? Sammanfatta det du läst/hört

Onsdag

 • Läsa
 • Diskussion 3: Diskutera, beskriv, analysera huvudkaraktären Erik och hans pappa

Fredag Du ska ha läst s. 5-81 eller s.5-38 i den lättlästa.

 • Diskutera reflektionsfrågorna i grupp. 
 • Besvara reflektionsfrågorna till del 1 skriftligt och lämna in via UNIKUM
 • Genomgång av reflektionsfrågor del 2
 • Läsa/Lyssna

v.42

Måndag

 • Lyssna
 • Diskussion 4: Beskriv den sociala miljön i boken. Vad är kamratuppfostran?

Onsdag UTVECKLINGSSAMTAL (9BD missar lektionen)

 • Läsa

Fredag Du ska ha läst s. 81-146 eller s. 38-54 i den lättlästa.

 • Diskutera reflektionsfrågorna i grupp
 • Besvara reflektionsfrågorna till del 2 skriftligt och lämna in i UNIKUM
 • Genomgång av reflektionsfrågor till del 3 av boken
 • Läsa/Lyssna

v.43

Måndag

 • Lyssna
 • Diskussion 5: Hur kan förtrycket undvikas? Protestera/inte protestera, slå tillbaka, göra sig osynlig?

Onsdag

 • Läsa
 • Diskussion 6: Antagonisterna - Pierre och Stiernhielm

Fredag Du ska ha läst s. 146-219 eller s. 55-94 i den lättlästa.

 • Diskutera reflektionsfrågorna till del 3 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågorna till del 3 skriftligt och lämna in i UNIKUM
 • Utdelning av reflektionsfrågor till del 4 av boken
 • Läsa/Lyssna

v.44 HÖSTLOV

v.45 

Måndag

 • Lyssna
 • Diskussion 7: Vem är god? Vem är ond?

Onsdag

 • Läsa
 • Diskussion 8: Våld som underhållning

Fredag Du ska ha läst s. 219-283 eller s. 95-120 i den lättlästa.

 • Diskutera reflektionsfrågorna till del 4 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågorna till del 4 skriftligt och lämna i UNIKUM
 • Presentation av slutuppgiften

v.46

Måndag:

 • Slutuppgift

Onsdag och fredag

 • Arbeta inför muntliga nationella proven i sv/SVA

v. 47

Måndag

Se filmen Ondskan

Onsdag

Muntliga nationella prov

Fredag

Se klart filmen Ondskan

Examination och Bedömning

 1. Diskussioner - muntliga
 2. Reflektioner - skriftliga och muntliga
 3. Slutuppgift - skriftlig

Se matrisen för att få en bättre uppfattning om vad som bedöms

Uppgifter

 • Lättläst: Slutuppgift

 • Lättläst: Reflektionsfrågor 4

 • Lättläst: Reflektionsfrågor 3 Ondskan

 • Reflektionsfrågor 4

 • Reflektionsfrågor 3

 • Reflektionsfrågor 2

 • Reflektionsfrågor 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Känn på litteraturen - Ondskan

F
E
C
A
LÄSA MED FLYT
Bedöms utifrån att du läser högt för kamrater.
Eleven behöver träna på att läsa med flyt och att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSFÖRSTÅELSE
Bedöms utifrån det muntliga deltagandet i diskussioner och de skriftliga reflektionsuppgifterna, samt slutuppgiften.
Eleven behöver träna på att sammanfatta texter och att kommentera centrala delar utifrån tidsaspekter och orsakssamband.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
TOLKA OCH RESONERA OM BUDSKAP
Bedöms utifrån det muntliga deltagandet i diskussioner och de skriftliga reflektionsuppgifterna, samt slutuppgiften.
Eleven behöver träna på att tolka och resonera kring verkets budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsrfrågor.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA TEXTER
(Stavning, skiljetecken, grammatik) Bedöms utifrån de skriftliga reflektionsuppgifterna och slutuppgiften.
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med välutvecklad textbildning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
SKRIVA TEXTER
Bedöms utifrån de skriftliga reflektionsuppgifterna och slutuppgiften.
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med viss språklig variation och anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och väl fungerande anpassning till texttyp.
GE OMDÖMEN OCH BEARBETA TEXT
Förmågan att ge omdömen om texter bedöms ev. utifrån det muntliga deltagandet, de skriftliga reflektionsuppgifterna och slutuppgiften. Förmågan att bearbeta text bedöms inte.
Eleven behöver fortsätta träna på att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Bedöms utifrån det muntliga deltagandet i diskussioner.
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för att kunna samtala om och diskutera varierande ämnen.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
FRÅGOR, ÅSIKTER OCH ARGUMENT
Bedöms utifrån det muntliga deltagandet i diskussioner.
Eleven behöver fortsätta träna på att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Bedöms utifrån det muntliga deltagandet i diskussioner.
Eleven behöver fortsätta träna på att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.