Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL åk 8

Skapad 2020-09-07 16:31 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Matematik
Negativa tal, potenser,

Innehåll

Bedömning

Området kommer bedömas löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.

Du bedöms utifrån de fem förmågorna METOD, BEGREPP, PROBLEMLÖSNING, KOMMUNIKATION, RESONEMANG.

 

Ex på uppgifter inom t.ex. området Tal.

Begrepp: Vad är en potens, vad är ett negativt tal?

Metod: Använda de fyra räknesätten med negativa tal och potenser.

Problem: Temperaturen stiger från -3 till 4 grader, hur många grader har temperaturen stigit?

Resonemang: Sven säger att roten ur fyra är lika med (-2), Pelle säger att det är 2. Vem har rätt/fel? Motivera/förklara!

Kommunikation: Hur bra jag är på att visa/redogöra mina lösningar.

 

 

Notera också att sammanställningen inte visar vilket betyg eleven just nu når, utan betyg är något som summeras och bedöms vid terminsslut.

 

Arbetsformer.

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken.

På lektionerna kommer olika begrepp, problem och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper.

Läxor kan komma att ges.

 

Avsnitt i läromedlet

Negativa tal

Addition och subtraktion med negativa tal.

Multiplikation och division med negativa tal.

Potenser

Multiplikation och division med potenser.

Kvadratrötter

Stora och små tal med potenser.

Prefix och gällande siffror.

 

För att nå kunskapskraven för E på avsnittet behöver du kunna och förstå följande:

Förstå vad orden (begreppen) som används i avsnittet betyder.

Kunna ordna negativa och positiva tal efter storlek.

Förstå vad en kvadratrot är samt kunna beräkna kvadratroten ur enkla tal.

Kunna beräkna summor, differenser, produkter och kvoter av negativa tal.

Kunna ordna tal i potensform efter storlek.

Skriva tal i potensform som vanliga tal. 

Skriva vanliga tal i potensform.

Kunna lösa problem (läs uppgifter) som kan lösas genom att använda potenser och negativa tal.

Känna till prefixen som tas upp i läromedlet och förstå vad de står för.

 

 

För att nå kunskapskraven för C och A behöver du även kunna och förstå följande.

Kunna ordna efter storlek: Tal i potensform, tal i grund potensformnegativa tal i potensformtal med prefix och kvadratrötter.

Kunna beräkna summor, differenser, produkter och kvoter av negativa tal där flera olika räknesätt ingår i uppgiften.

Kunna beräkna produkter och kvoter av tal i grund potensform och potensform.

Kunna lösa komplexa problem (uppgifter som måste lösas i flera led) genom att använda potenser och negativa tal.

Kunna använda lämpliga prefix och enheter i sina svar.

Förstå hur man kan beräkna summor, differenser, produkter och kvoter av potenser där basen skrivs som en variabel.

Uppgifter

  • Grundprov tal

Matriser

Ma
Elevprofil

FÖRMÅGOR

E
E
C
C
A
BEGREPP
METOD
PROBLEMLÖSNING
RESONEMANG
KOMMUNIKATION
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: