Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Kullerbyttans språklek 20/21

Skapad 2020-09-07 17:17 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

 Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Barnen visar just nu stort intresse för språkleken och arbetet med "Före Bornholmsmodellen" .

Detta vill vi ta fasta  på och medvetet väva in drama, musik, matematik, naturvetenskap.

Alla barn kan delta utifrån sitt intresse och på så sätt inkluderas varje barn utifrån sina behov.

 

2. Förväntade effekter 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

Varje enskilt barn ska känna glädje och trygghet i aktiviteterna.
Enskilda barn ska våga prata i grupp.

Varje barn ska få förutsättningar att utveckla språket både vad det gäller språkförståelse och uttal.

Barnen ska inspireras och inspirera varandra till olika uttrycksformer såsom sång, bild, dans mm.

Fler barn i gruppen ska kunna rimma.

 

 

 

 

 

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

Arbetet med "Före Bornholmsmodellen" 

Mattelekar där matematik och språk tillsammans bildar en helhet för att utveckla varje barns förmåga.

 

 

4. Metodval för insamling av resultatet

 

Så här följer vi upp:

 Observationer och dokumentationer

Kontinuerligt använda uppföljningsmallen

Unikum

Föräldrasamverkan

SKA-arbete

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: