Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt HT-2020

Skapad 2020-09-07 18:00 i Trollet förskola Falköping
Förskola
Under höstterminen 2020 kommer vi att utveckla våra pedagogiska miljöer samt digitalisering med fokus på bygg- och konstruktion som vi har fått i uppdrag av rektorerna vid enhet C och D. Vid reflektion i arbetslaget och tillsammans med barnen har vi kommit fram till två riktningar. Att flytta och utöka bygg- och konstruktionsmiljön inomhus från Droppen till ateljén samt att bygga en scen utomhus.

Innehåll

Vad är syftet?

 • Samarbeta
 • Språkande
 •  

 

Hur skapar vi förutsättningar och möjligheter för barnen?

 • Barnen är delaktiga genom reflektion samt fysiskt i processerna.
 • Förmedlar ord och reflektioner genom olika språk; symboler, bildstöd, svenska, somaliska, arabiska och kroppsspråk.
 • Dokumentation och inspirationsbilder synliggörs i miljöerna samt vid olika tillfällen via digitala verktyg. Dokumentationen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och våra ständiga reflektioner.
 • Vuxna och barn synliggör olika material för varandra för att inspirera och komma med idéer. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: