👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik 9A ht -20

Skapad 2020-09-07 18:52 i Ärentunaskolan Uppsala
Baserad på "Genetik och evolution - ärftlighet och livets utveckling", Ärentunaskolan, av Thomas Regnéll
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. Vi kommer arbeta med frågor som: Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Innehåll

Vi kommer att använda Biologi Direkt sid 5,  285-307 (Cellen och Arvet) och s. 334-343 (Genteknik).

Sammanfattning sid 301

Vi kommer att ha ett skriftligt prov och en inlämningsuppgift. 

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna: 

Cellen

 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • Beskriva hur vanlig celldelning går till

Genetik -ärftlighet

 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning
 • beskriva hur vi använder våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

Vad är bioteknik

 • Förklara vad bioteknik är och ge några exempel
 • redogöra för skillnaden mellan bioteknik och växt- och djurförädling
 • förklara vad genteknik betyder och ge några exempel
 • förklara vad GMO betyder och ge några exempel

Bioteknik i människans tjänst

 • redogöra för hur bioteknik har använts och används idag
 • redogöra för hur biotekniken kan användas i framtiden

 

 

Viktiga ord och Begrepp

Organell, cellkärna, arvsanlag, gen, DNA, kvävebas, proteinsyntes, kromosom, vanlig celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), mutation, homozygot, heterozygot, dominant anlag, recessivt anlag, korsningsschema, könsbundet arv, (artförädling, GMO, hybrid-DNA, kloning).

 

Veckoplanering

v. 36        ( 2 lektioner)Du är dig själv och ingen annan.  Ärftliga egenskaper hos dig. Introduktion till begreppen DNA, gen, dominant, recessiv.

                filmer från studi.se : Ärftlighet samt kromosomer och anlag, quiz till dessa. (finns utdelat under uppgifter på studi)

v.37          Växt och djurcellen, vad skiljer dem åt?, frågor till detta delas ut, sid 286-290. Arbete med begrepp inom genetik, Varför behövs två olika typer                     av celldelning?  Filmer från studi.se. Logga in på ditt konto för att kunna öva via quiz. Arbetsblad. 

 

v. 38       Vad är korsningsschema? ( må)

               Repetera begreppen vi arbetat med hittills: Genetik, art, avkomma, ras, arvsanlag, gen, dominant, recessiv, homozygot, 

             heterozygot, intermediär, kromosom, DNA, kvävebaser.

             Mitos och Meios- två olika celldelningar. Film studi.se och frågor till det. sid 290.

             Påbörja förståelse för korsningsschema - ett sätt att visa hur gener ärvs. Begreppsträning på de begrepp vi lärt oss.

.

             (ons) Störst och minst- sid 291. Fortsatt arbete med korsningsschema, ärftliga sjukdomar sid 292-298.

             (fre) Mutationer och deras betydelse, samspel mellan arv och miljö. sid 299-300. Sammanfattning sid 301.       

v. 39      ( må) Besök av Uppsala tjej- och transjour.

               (ons)Proteintillverkning i cellen sid 303, 

             Tid för inläsning av innehåll. Läs sid 292 – 305. Läs en bit i taget och besvara under tiden frågorna på sid 306 under rubriken   

             Kan du?

             Öva sedan på arbetsområdets mål.

            ( fre) Studiedag

v.40       ( Övning från tidigare NP.  2 uppgifter, lös med EPA, därefter bedömarträning,) genomgång begrepp som återstår. 

              Öva inför prov. Instuderingsfrågor

v. 41        repetition och påbörja genteknik Prov Genetik fre 9/10, 

 därefter genteknik-möjligheter eller risker?

 


        

Uppgifter

 • Powerpoint Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9