Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIVET PÅ JORDEN

Skapad 2020-09-07 18:59 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi lever på en planet av liv. Men vad är egentligen liv och hur tror du att det har utvecklats? Och hur viktig är egentligen de gröna organismerna?

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
H
istoriska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Kemi - Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

KUNSKAPSKRAV
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

LEKTIONSINNEHÅLL
Föreläsningar runt kapitel 1 (sid. 8 – 35) och 2 (sid. 44 – 51) i Biologi Spektrum.
Studifilmer; Vad är biologi?, Biologins historia, Big Bang, Livets ursprung, Växtcell & djurcell, Cellens domäner, Naturligt urval, Fotosyntes.
ILT Begreppa; Vad är cellandning?
Mikroskopet (celler) samt skriva en gemensam jämförande text.
Skriva en faktatext där du jämför likheter och skillnader (Aristoteles, Linné & Darwin).

EXAMINATION
Skriva en faktatext och jämföra Aristoteles, Linnés & Darwins syn på livets utveckling (matris)
Begreppsprov fotosyntes och förbränning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: