Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna anatomi åk 8

Skapad 2020-09-07 20:53 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 8 Bild
I detta område ska du få träna på att teckna anatomi (kroppens uppbyggnad). Du kommer att få möjligheten att testa hur man kan tänka när man ritar kroppens delar, likväl som helkropp. Arbetet håller på mellan V37- V43. Om inte alla moment är klara till V43 får du inte ställa ut ditt verk! Det kommer heller inte bedömas fören vi har uppsamlingsveckan (står i läsårsplaneringen).

Innehåll

 

Vi ska nu jobba med kroppen! Du har redan lärt dig hur du använder gråskalan och skuggning. Det har du stor nytta av nu!

I detta område under de kommande veckorna ska du få öva på att teckna människokroppen utifrån hur den är uppbyggd. Du kommer att använda dig av blyerts och kol.

Arbetet blir uppdelat i olika delar där du i varje del får träna på en specifik uppgift.

 

Hela arbetsområdet delas upp i:

* Streckgubbar                                       

Avklarad!

 

* Uppdelning av kroppens olika delar  Avklarad

GEMINA ARTS - Teckningstips människokroppar!

 

Finslipning av uppdelningen

 

* Ansikten

 

* Händer och fötter

 

Till varje del finns ett litet Youtubeklipp där du kan se hur man kan göra.

 

Slutligen ska du få göra en slutprodukt som ska vara noggrant bearbetad. Du får välja mellan att rita en helkropp eller ett ansikte. Utifrån det du lärt dig ska du få rita en helt påhittad kropp, eller ett ansikte. Det viktiga här är att du tänker på proportioner, alltså att du ritar kroppen eller ansiktet så som du lärt dig.

 

Begrepp från denna sida:

* Anatomi = Hur kroppen är uppbyggd

* Proportioner = Att olika storlekar stämmer överens med verkligheten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Teckna anatomi åk 8

Nivå 1
I den här nivån ska du kunna de mest grundläggande delarna i uppgifterna, med mycket hjälp av läraren.
Nivå 2
I den här nivån ska du kunna de grundläggande delarna för uppgifterna, men också visa mer självständighet. Alltså med lite hjälp från läraren.
Nivå 3
I den här nivån ska du kunna alla grundläggande delar, samt vara näst intill helt självständig där du visar tydliga planeringar, tydlig arbetsprocess och en kvalitativ slutprodukt.
Skapa bilder
Du kan skapa en bild med hjälp av instruktioner och mycket hjälp av läraren. Du kan alltså rita enkla streckgubbar och förstår de olika stegen mellan streckgubbe och en mer människolik kropp med "kött" (muskler).
Du kan skapa en bild eller flera med hjälp av instruktioner och lite hjälp av läraren. Du kan alltså rita enkla streckgubbar och förstår de olika stegen mellan streckgubbe och en mer människolik kropp med "kött" (muskler). Framställa bilder. Du tänker även på att du i slutändan ska kunna göra en kropp som är genomarbetad och har tänkt på proportioner (att kroppens olika delar stämmer överens med varandra).
Du kan skapa flera bilder med hjälp av instruktioner och lite hjälp av läraren. Du kan alltså rita enkla streckgubbar och förstår de olika stegen mellan streckgubbe och en mer människolik kropp med "kött" (muskler). Du tänker även på att du ska kunna göra en kropp som är genomarbetad, är kvalitativ och har tänkt på proportioner (att kroppens olika delar stämmer överens med varandra).
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan du använda en blyertspenna på ett sätt där man kan se vad du har ritat.
I arbetet kan du använda en blyertspenna och ser till att kroppen blir tydligt ritad. Jag ska kunna se att du har använt dig av de olika stegen på ett prydligt sätt.
I arbetet ska du kunna använda dig av olika blyertspennor (olika hårdheter) som är anpassade för olika delar i tecknandet. Du ska även veta skillnaden mellan att skissa och teckna tydligt. Till sist vet du även hur du ska använda skuggteknik med hjälp av stompf.
Du ska under arbetsprocessen visa att du kan ta dig framåt med mycket hjälp av läraren.
Du ska under arbetsprocessen kunna avgöra hur du tycker att arbetet går, och försöka förbättra sånt som inte blir som du tänkt. Detta med lite hjälp av läraren.
Du ska under arbetsprocessen kunna arbeta nästan helt självständigt, där du hela tiden testar dig fram och ser vad du behöver förbättra.
Ge omdömen om arbetet
Du ska under och efter arbetet kunna berätta lite om hur du tycker att uppgiften gått. Du ska kunna något begrepp/ord som har med uppgiften att göra.
Du ska under och efter arbetet kunna tänka på hur du arbetat och kunna berätta vad som gått bra och vad som gått mindre bra, Samt fundera ut hur du hade kunnat göra på ett annat sätt. Du ska känna till några begrepp/ord som har med uppgiften att göra.
Du ska under och efter arbetet kunna tänka igenom hela arbetsprocessen och avgöra vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Du ska dessutom veta hur du eventuellt hade kunnat göra på ett annat sätt. Du ska veta vad olika ämnesspecifika begrepp betyder och samtidigt veta hur du "parar ihop dem med de olika uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: