Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar med förskolans 4-åringar

Skapad 2020-09-08 07:33 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Språklek med röda gruppen (4- åringarna) på Myran. Under höst terminen och vårterminen.

Innehåll

Nuläge

Vi ser i vardagen att barnen är intresserade av rim och ramsor, sånglekar, lyssna på sagor samt samtala kring ords olika betydelse.Vid högläsning visar barnen stort intresse och de sitter ofta och läser/tittar i böcker själva eller tillsammans med en kompis.Polyglutt är också populärt. I samtal, berättelser och språklekar upptäcker barn språkets möjligheter.  Genom att arbeta med språklekar vill vi att barnens möte med skriftspråket blir lustfyllt.

På våra språksamlingar kommer vi att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet på ett lekfullt sätt. Material vi använder 'Före Bornholmsmodellen" och" Språklust " är utformade för att möta barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi har valt att  arbeta med detta med våra fyra åringar på Myran. Vi arbetar i mindre grupper en gång i veckan med våran språklek. 

Mål

Vi ska på ett medvetet  sätt stärka barnens språkutveckling genom lek..

Syfte 

Vi vet genom forskning att det är viktigt att tidigt börja stimulera barnens språkliga medvetenhet genom att leka med språket. Vi vill förbereda barnen inför läsinlärningen och även underlätta för barn som kan tänkas få svårigheter med inlärningen. vi vill också bidra till att självförtroendet stärks för dessa barn.

Genomförande 

Medveten språkträning har vi i små grupper en gång i veckan för varje grupp,

Vi börjar på höstterminen med olika lyssnande lekar. Barnen berättar om sig själva (namn, ålder, när man fyller år var man bor)

Att arbeta med rim och ramsor är det enklaste sättet för oss att få barnen att upptäcka språkets form. Språksamlingarna innehåller många lekar som bygger på rim och ramsor.

Om vi får leka med tungan och läpparna på olika sätt så övar vi upp vår talmotorik. 

Att klappa stavelser i sitt namn är en vanlig och uppskattad lek för barnen. Med den sortens lekar får barnen en första erfarenhet av att ord går att dela upp i mindre delar. Man kan sedan utveckla detta till att stampa och nicka till de olika stavelseindelningarna och då får de även uppleva rytmen i språket med hela kroppen.

Vi arbetar med att visa hur man kan sätta ihop två ord och skapa ett nytt "ordpussel". Händerna används varje hand konkretiserar ett ord och händerna förs långsamt mot varandra  tills dom möts .leken  görs även omvänt så att det sammansatta ordet delas upp  T.ex. kaffe och kopp bildar ordet kaffekopp, även att ta bort ett ord vad blir kvar. Detta gör att barnen blir uppmärksamma på ordens form och inte bara på dess betydelse.

Vi samtalar med barnen att det finns ord som är långa och ord som är korta. tåg är ett kort ord men tändsticksask är ett långt ord. det hår är den svåra punkten i den språkliga medvetenheten- att kunna bortse från innehållet och uteslutande inrikta sig på formen.

Gissar gåtor är ett sätt att uppmuntra barnen att föreställa sig i sitt inre och skapa sammanhang mellan olika ledtrådar,

Dokumentation

Dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

I slutet av varje terminen

Ansvar

Eva Werpers Johansson

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: