Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atlas pedagogiska planering (Projekt fordon)

Skapad 2020-09-08 07:26 i 094071 Förskolan Luna Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema Hållbar Framtid - Fortsättning på vårat tidigare rörelseprojekt, men nu med inriktning på fordon vi ser i närmiljön.

Innehåll

Syfte: (Bakgrund och varför)

Under förra läsåret hade vi på Atlas ett rörelseprojekt där vi fokuserade mycket på vår kroppsliga rörelse. Vi utforskade vad vi kunde göra med våra kroppar; dansa, hoppa, snurra, gå, springa. Vi har under början på denna termin sett ett fortsatt intresse för  rörelse i den egna kroppen, men även ett intresse för saker i deras omgivning som rör sig, inte mins olika fordon. I närmiljön finns mycket grävmaskiner, cementbilar och lastbilar, samt ambulanser, helikoptrar och bussar som intresserar barnen. De har uppmärksammat hur cementbilen snurrar, hur lastbilen blinkar och hur helikoptern flyger och landar på sjukhustaket. Vi vill därför ta vara på detta intresse för fordon och rörelse.

 

Syftet är att följa barnens visade intresse samt koppla projektet till enhetens gemensamma tema ”Hållbar framtid”. Det gör vi dels genom att fortsätta men rörelse som en del av hälsa och välbefinnande men också genom att prata om hållbarhet i material och utsläpp från fordon. Projektet syftar även till att lägga grunden till kunskap om hållbar utveckling genom att utforska tekniken i samhället och hur olika samhällsfunktioner fungerar.

Mål:
Koppling till läroplanen Lpfö 2018: 

"Ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik"
"Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"

”Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Målkriterier: (Skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

* Lägga grunden till kunskap om hållbar utveckling genom att utforska tekniken i samhället/hur samhällsfunktioner fungerar (vad används olika fordon till). 

* Möte med nya material i ateljén genom att exempelvis skapa egna fordon med olika tekniker, material och redskap (framförallt återbruksmaterial).

* Öka barnens kunskaper inom temaområdet Hållbar framtid genom att skapa nyfikenhet för rörelse (främja hälsan genom fysisk aktivitet, promenader i närmiljön för att spana efter fordon)

Arbetssätt: (Beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt)

* Struktur och planering inför projekttillfällena för att göra arbetspassen tydliga för barnen.

* Dokumentera, utvärdera och reflektera under reflektionstiden utifrån reflektionsfrågor nedan. 

* Inkludera barnen genom att fånga upp deras intressen och hypoteser genom observation och reflektion tillsammans med barnen. 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker dom det? 

2. Vilket lärande ser ni hos barnen?

3. Vad går bra och vad går mindre bra?

4. Finns det något som vi kan göra annorlunda?

5. Planering framåt? (Bestäm vem som ansvarar för vad och för vilka barn.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: